FISKocr

DULCOLAX


UPUTSTVO ZA LEK


Dulcolax®, gastrorezistentna tableta, 5 mg

Pakovanje: blister, 2 x 10 gastrorezistentnih tableta


Proizvođač: Delpharm Reims

Adresa: 10 rue Colonel Charbonneaux, Reims, Francuska


Podnosilac zahteva: Boehringer Ingelheim Serbia d.o.o. Beograd


Adresa: Milentija Popovića 5a, 11 070 Beograd, Republika Srbija


®

Dulcolax

bisakodil


, 5 mg, gastrorezistentne tablete


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite

lek Dulcolax, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek DULCOLAX i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek DULCOLAX

 3. Kako se upotrebljava lek DULCOLAX

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek DULCOLAX

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK DULCOLAX I ČEMU JE NAMENJEN


  DULCOLAX gastrorezistentne tablete sadrže aktivni sastojak bisakodil. Pripada grupi lekova zvanih laksativi (lekovi za pražnjenje creva).


  DULCOLAX se koristi:


  Šta je opstipacija(zatvor)?

  Normalno i redovno pražnjenje creva je važno za većinu ljudi. Međutim, ono što je "normalno i redovno"

  razlikuje se od osobe do osobe. Neki mogu imati pražnjenje creva svaki dan, neki ne tako često. Bez obzira na Vašu dinamiku pražnjenja, najbolje je da postignete redovnost pražnjenja creva.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK DULCOLAX


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek DULCOLAX ne smete koristiti:


  supstanci ovog leka (molimo da pročitate odeljak “Važne informacije o nekim sastojcima leka DULCOLAX“).


  Kada uzimate lek DULCOLAX, posebno vodite računa:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK DULCOLAX


  DULCOLAX se primenjuje kod odraslih i kod dece starije od 10 godina.


  Uvek uzimajte DULCOLAX tačno onako kako je navedeno u tekstu uputstva ili kako Vam je to savetovao Vaš farmaceut. Ako niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Lek DULCOLAX ne treba uzimati duže od 5 dana. Ako imate svakodnevnu potrebu za uzimanjem laksativa, ili ako imate bol u stomaku koji ne prolazi, potrebno je da se javite svom lekaru.


  Uobičajena doza je: Protiv opstipacije (zatvora)

  Odrasli i deca starija od 10 godina: 1 - 2 tablete (5 – 10 mg)

  Deca uzrasta 4 - 10 godina: 1 tableta (5 mg)


  Deci od 4 do10 godina lek DULCOLAX treba davati samo pod nadzorom lekara! Lek se ne sme primenjivati kod dece mlađe od 4 godine!


  Preporučeno je da se gastrorezistentne tablete uzmu uveče, da bi izazvale pokretanje creva narednog jutra. Treba ih progutati cele, uz odgovarajuću količinu tečnosti (ali nikako sa mlekom, pogledajte „Uzimanje leka DULCOLAX uz hranu i pića“).


  Ove gastrorezistentne tablete ne treba koristiti zajedno sa proizvodima koji smanjuju kiselost gornjeg dela sistema organa za varenje, kao što su mleko, antacidi ili inhibitori protonske pumpe, da ne bi prerano rastvorili omotač tablete.


  Zapripremu zaradiološke, dijagnostičkei hirurškeprocedurekojezahtevajupražnjenje creva:

  Za pripremu za dijagnostičke procedure, u pre i postoperativnoj terapiji i u medicinskim stanjima koja iziskuju olakšavanje pražnjenja creva, DULCOLAX treba koristiti pod medicinskim nadzorom.


  Da bi se postiglo kompletno pražnjenje creva, za odrasle i decu od 10 godina se preporučuje doza od dve do četiri DULCOLAX gastrorezistentne tablete, noć uoči pregleda, a posle toga jedna DULCOLAX supozitorija ujutru, uoči samog pregleda.


  Za decu od 4 - 10 godina starosti preporučuje se da se koristi jedna DULCOLAX gastrorezistentna tableta uveče i pedijatrijski laksativ sa momentalnim dejstvom (supozitorija od 5 mg), narednog jutra.


  Ako ste uzeli više leka DULCOLAX nego što je trebalo


  Ako ste uzeli više leka nego što je trebalo, obavestite Vašeg lekara ili pođite odmah u zdravstvenu ustanovu. Ponesite kutiju leka sa sobom, da bi lekar znao šta ste uzeli.


  Ako uzmete previsoke doze ovog leka, može doći do pojave tečne stolice, grčeva u stomaku i gubitka tečnosti, kalijuma i drugih elektrolita.


  Kao i ostali lekovi za pražnjenje creva, DULCOLAX može kada se uzima duže vreme u prekomernoj dozi da dovede do hroničnog proliva, bola u stomaku, sniženja vrednosti kalijuma u krvi, sekundarnog hiperaldosteronizma (povišene vrednosti hormona nadbubrega-aldosterona) i razvoja kamena u bubregu. U vezi sa dugotrajnom, nekontrolisanom upotrebom lekova za pražnjenje creva opisuje se oštećenje bubrežnih tubula (bubrežnih kanalića), metabolička alkaloza (metabolički poremećaj) i mišićna slabost usled hipokalemije (snižene vrednosti kalijuma u krvi).


  Ako ste zaboravili da uzmete lek DULCOLAX


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek DULCOLAX


  DULCOLAX treba uzimati samo po potrebi i treba prestati čim se postigne olakšanje.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, DULCOLAX može da izazove pojavu neželjenih dejstava, mada se ona ne razvijaju kod svih.


  Sledaća neželjena dejstava se mogu javiti prilikom upotrebe ovog leka:


  Retka neželjena dejstva (javljaju se kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek)


  Ukoliko se javi neko neželjeno dejstvo ili postane ozbiljno, ili primetite neko neželjeno dejstavo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK DULCOLAX


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe je 3 godine.

  Nemojte koristiti DULCOLAX po isteku roka trajanja koji je naveden na pakovanju.


  Čuvanje


  Bez posebnih naznaka.

  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


 6. DODATNE INFORMACIJE


Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


Šta sadrži lek DULCOLAX


Aktivna supstanca leka je bisakodil. 1 gastrorezistentna tableta sadrži 5 mg bisakodila.


Ostali sastojci su: laktoza, monohidrat; skrob, kukuruzni; skrob, rastvorni; glicerol 85%; magnezijum- stearat; saharoza; talk; akacija; titan-dioksid; metakrilna kiselina-metilmetakrilat kopolimer 1:1; metakrilna kiselina-metilmetakrilat kopolimer 1:2; ricinusovo ulje; makrogol 6000; gvožđe (III)-oksid, žuti (E172); beli vosak; karnauba vosak; šelak


Kako izgleda lek DULCOLAX i sadržaj pakovanja


Tamnožute, okrugle, obložene bikonveksne tablete sa glatkom sjajnom površinom PVC/PVDC blister

20 gastrorezistentnih tableta

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Boehringer Ingelheim Serbia d.o.o. Beograd

Milentija Popovića 5a, 11 070 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač:

Delpharm Reims

10 rue Colonel Charbonneaux, Reims Francuska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-1116-11-001 od 18.01.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org