FISKocr

Prilinda plus


UPUTSTVO ZA LEK


Prilinda® plus tableta 2,5 mg/12,5 mg Pakovanje: 28 x (2,5 mg/12,5 mg)


Prilinda® plus tableta 5 mg/25 mg Pakovanje. 28 x (5 mg/25 mg)


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika SrbijaPrilinda® plus tableta 2,5 mg/12,5 mg Prilinda® plus tableta 5 mg/25 mg


INN: ramipril , hidrohlortiazid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i

Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Prilinda plus i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Prilinda plus

 3. Kako se upotrebljava lek Prilinda plus

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Prilinda plus

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK PRILINDA PLUS I ČEMU JE NAMENJEN?


  Prilinda Plus sadrži aktivne supstance ramipril i hidrohlortiazid. Ramipril pripada grupi lekova koji se zovu ACE inhibitori (inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima). Hidrohlortiazid pripada grupi lekova koji se zovu diuretici.


  Prilinda Plus deluje tako što:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK PRILINDA PLUS


  Lek Prilinda Plus ne smete koristiti ukoliko:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK PRILINDA PLUS


  Lek Prilinda plus uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Uzimanje leka


 4. NEŽELJENA DEJSTVA LEKA


  Lek Prilinda plus, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Odmah prestanite sa uzimanjem leka Prilinda plus i obratite se lekaru, ukoliko primetite neko od sledećih ozbiljnih neželjenih dejstava – možda Vam je neophodna hitna medicinska intervencija:


  Ovo mogu biti simptomi problema sa jetrom kao npr. hepatitisa (zapaljenje jetre) ili oštećenja jetre.


  Ostala neželjena dejstva:


  Česta (javljaju se kod manje od 1 na 10 pacijenata)

  Glavobolja; zamor; vrtoglavica (češće se javlja nakon prve doze ili pri povećavnju doze); suv, nadražajni kašalj; bronhitis; povećanje nivoa glukoze u krvi (ukoliko imate dijabetes ovo može pogoršati vaše stanje); povećanje nivoa mokraćne kiseline i masnoća u krvi; bolni, crveni, otečeni zglobovi.


  Povremena (javljaju se kod manje od 1 na 100 pacijenata)

  Ospa sa ili bez uzdignutih površina; crvenilo, nesvestica, hipotenzija (pad krvnog pritiska), naročito pri naglom ustajanju; problemi sa ravnotežom (vrtoglavica); svrab i neuobičajene reakcije na koži kao što su utrnulost, osećaj mravinjanja, peckanja ili žmarci na koži (parestezije); poremećaj čula ukusa; problemi sa spavanjem; depresija, neraspoloženje, nervoza ili uznemirenost; zapušen nos, zapaljenje sinusa (sinuzitis), nedostatak daha; zapaljenje desni (gingivitis) , otok usana; crvenilo, svrab, otok i suzenje očiju; zujanje u ušima; zamućenje vida; gubitak kose; bol u grudima; bolovi u mišićima; zatvor, bolovi u želucu ili crevima; problemi sa varenjem ili mučnina; pojačano mokrenje; pojačano znojenje i osećaj žeđi; gubitak ili smanjenje apetita (anoreksija); ubrzan ili nepravilan srčani rad; otok ruku i nogu (može biti znak da organizam zadržava više vode nego obično); povišena temperature; seksualna nemoć muškaraca; testovi krvi pokazuju smanjenje broja crvenih krvnih zrnaca, belih krvnih zrnaca ili trombocita ili količine hemoglobin; testovi krvi pokazuju promene u radu jetre, pankreasa i bubrega; testovi krvi pokazuju smanjenje koncentracije kalijuma.


  Veoma retka (javljaju se kod manje od 1 na 10.000 pacijenata)

  Mučnina, proliv ili gorušica; crvenilo i otok jezika ili suvoća usta; testovi krvi pokazuju povećanje koncentracije kalijuma.


  Druga neželjena dejstva:

  Obratite se Vašem lekaru ako bilo šta od navedenog postane ozbiljno ili traje duže od nekoliko dana.


  Otežana koncentracija, osećaj nesigurnosti ili zbunjenosti; promena boje prstiju na rukama ili nogama kada je hladno i peckanje ili bol pri zagrevanju prstiju (Raynaud-ov fenomen); uvećanje grudi kod muškaraca; stvaranje krvnih ugrušaka; poremećaji sluha; smanjeno vlaženje očiju; predmeti deluju žućkasto; dehidracija; otok, bolovi i crvenilo obraza (zapaljenje pljuvačnih žlezda); otok u vašim crevima nazvan “intestinalni angioedem” koji je praćen bolom u stomaku, prolivom ili povraćanjem; preosetljivost na sunčevu svetlost; jako perutanje ili ljuštenje kože, osip praćen svrabom, druge kožne reakcije kao crvena ospa na licu ili čelu; ospa ili modrice na koži; mrlje na koži i hladnoća ekstremiteta; problemi sa noktima (gubitak ili odvajanje noktiju); ukočenost mišića i nemogućnost pomeranja vilice (tetanija); slabost ili grčevi mišica; smanjen libido kod muškaraca i žena; pojava krvi u mokraći (može biti znak oštećenja bubrega (intersticijalni nefritis)); povećana koncentracija šećera u mokraći; rezultati analize krvi koji pokazuju povećan broj jedne vrste belih krvnih zrnaca (eozinofilija); rezultati analize krvi koji pokazuju premalo krvnih ćelija u krvi (pancitopenija); rezultati analize krvi koji pokazuju manju koncentraciju soli kao npr. natrijuma, kalcijuma, magnezijuma i hlorida u krvi; usporene ili neodgovarajuće reakcije; promene osećaja mirisa; teškoće sa disanjem ili pogoršanje astme.


  Ako primetite neželjena dejstva koja nisu spomenuta, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK PRILINDA PLUS


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  2 godine.

  Nemojte koristiti lek Prilinda plus posle isteka roka naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Lek čuvati na temperaturi do 25ºC.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Prilinda plus Aktivne supstance su:

Prilinda plus, (2,5 mg/12,5 mg), tablete:


1 tableta sadrži:

ramipril 2,5 mg

hidrohlortiazid 12,5 mg


Prilinda plus, (5 mg/25 mg), tablete:


1 tableta sadrži:

ramipril 5 mg

hidrohlortiazid 25 mg


Ostali sastojci su:


Prilinda plus, (2,5 mg/12,5 mg), tablete:Kako izgleda lek Prilinda plus i sadržaj pakovanja


Prilinda plus, (2,5 mg/12,5 mg), tablete:


Ovalna tableta, ravna, bele do beličaste boje, sa podeonom crtom i oznakom 12.5.


Prilinda plus, (5 mg/25 mg), tablete:

Ovalna tableta, ravna, bele do beličaste boje, sa podeonom crtom i oznakom 25. Veličina pakovanja: 28 tableta (4 x 7 tableta)

Blister (Al/Al)


Nosilac dozvole i proizvođač


Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Maj, 2013.


Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Prilinda plus, (2,5 mg/12,5 mg), tablete: 515-01-8613-11-001 od 28.08.2013.

Prilinda plus, (5 mg/25 mg), tablete: 515-01-8614-11-001 od 28.08.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z