Moozeeck

Pentasa


UPUTSTVO ZA LEK


Pentasa®, supozitorija, 1 g

Pakovanje: blister, 4 x 7 supozitorija (ukupno 28 supozitorija)


Proizvođač: FERRING INTERNATIONAL CENTER SA


Adresa: St-Prex, Chemin de la Vergognausaz 50, Švajcarska


Podnosilac zahteva: PharmaSwiss doo


Adresa: Vojvode Stepe 18, Beograd, Srbija


Pentasa®, 1 g, supozitorija


INN: mesalazin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Pentasa i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Pentasa

 3. Kako se upotrebljava lek Pentasa

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Pentasa

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Pentasa I ČEMU JE NAMENJEN


  Pentasa supozitorije sadrže aktivnu supstancu mesalazin, koja lokalno deluje na zapaljeno tkivo rektuma (završni deo debelog creva).

  Pentasa supozitorije namenjene su lečenju ulceroznog proktitisa (zapaljenjsko oboljenje završnog dela debelog creva).

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Pentasa

  Lek Pentasa ne smete koristiti:  Važno je da za vreme terapije lekom Pentasa budete pod lekarskim nadzorom.


  Primena drugih lekova

  Kod istovremenog uzimanja leka Pentasa sa imunosupresivima (azatioprin ili 6-merkaptopurin) povećava se rizik od poremećaja na nivou krvi. Postoje dokazi da aktivna supstanca leka Pentasa može smanjiti delovanje varfarina na zgrušavanje krvi.


  Ukoliko imate pitanja o upotrebi ovog leka, pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta.


  Uzimanje leka Pentasa sa hranom ili pićima

  Nema ograničenja.


  Primena leka Pentasa u periodu trudnoće i dojenja

  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Trudnoća

  Lek Pentasa supozitorije ne treba uzimati za vreme trudnoće, osim ukoliko lekar smatra da je neophodno.


  Dojenje

  Ne uzimajte lek Pentasa supozitorije ako dojite. Konsultujte Vašeg lekara.


  Uticaj leka Pentasa na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Malo je verovatno da lek Pentasa, supozitorije utiče na sposobnosti upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Pentasa


  Pentasa supozitorije ne smeju da se koriste kod pacijenata preosetljivih (alergičnih) na neki od sastojaka leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Pentasa


Odrasli


Doza kod akutnih stanja: 1 supozitorija (1 g) dnevno, u trajanju od 2–4 nedelje. Doza održavanja: 1 supozitorija dnevno


Deca: ne preporučuje se primena kod dece.


Stariji pacijenti: primenjuje se uobičajena doza za odrasle.


Možete da koristite supozitorije zajedno sa Pentasa tabletama u slučaju kada se bolest proširila na crevo i ako je odgovor na terapiju samo sa tabletama jako spor.


Način i dužina primene

Uputstva za upotrebu:

 1. Neposredno pre primene supozitorija preporučuje se pražnjenje creva.

 2. Na jedan prst navući zaštitnu navlaku za prst.

 3. Uneti supozitoriju što je moguće dublje u rektum.

 4. Unošenje se može olakšati prethodnim vlaženjem supozitorije vodom ili odgovarajućim kremom.

 5. Ako u toku 10 minuta ispadne, može se uneti nova.

 6. Upotrebljenu zaštitnu navlaku za prst posle upotrebe bacite.


Uvek sledite uputstva Vašeg lekara. Terapija se ne sme menjati ili prekidati bez konsultacije sa Vašim lekarom.


Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da primenjujete lek Pentasa, supozitorije.


Ako ste uzeli više leka Pentasa nego što je trebalo

Iskustvo sa predoziranjem je ograničeno. Ako ste uzeli više nego što je propisano u ovom uputstvu ili Vam je tako lekar propisao, a ne osećate se dobro, posavetujte se sa Vašim lekarom, farmaceutom ili se obratite službi hitne pomoći ili urgentnom centru.


Ako ste zaboravili da uzmete lek Pentasa

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek! Uzmite sledeću dozu u uobičajeno vreme.


Ako naglo prestanete da uzimate lek Pentasa


Nemojte da prekidate uzimanje leka bez prethodne konsultacije sa Vašim lekarom. Ukoliko imate pitanja o upotrebi ovog leka, pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta.


 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi i Pentasa supozitorije može imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Česta neželjena dejstva (javljaju se kod 1 do 10 od 100 pacijenata pacijenata koji uzimaju lek) Proliv, bol u želucu, mučnina, povraćanje, nadimanje, koprivnjača, osip po koži, glavobolja.


  Retka neželjena dejstva (javljaju se kod 1 do 10 od 10 000 pacijenata pacijenata koji uzimaju lek)

  Zapaljenje srčane maramice, zapaljenje srčanog mišića, bol u grudima, nedostatak daha, vrtoglavica,

  zapaljenje pankreasa (karakteriše se jakim bolom u trbuhu), nadutost usled pojave gasova.


  Veoma retka neželjena dejstva (javljaju se kod manje od 1 na 10 000 pacijenata pacijenata koji uzimaju lek) Ozbiljni poremećaji na nivou krvi, krvarenje, pojava modrica na udar, manja krvarenja po koži, zamor, malokrvnost, uporan laringitis ili neki drugi oblik zapaljenja, zapaljenje creva, periferna neuropatija (osećaj slabosti, trnjenja, peckanja, poremećaj osećaja dodira), gubitak daha, kašalj, bronhospazam, alergijske i fibrozne reakcije na plućima, zapaljenje pluća, žutica, zamor, povišene laboratorijske vrednosti jetrinih enzima, poremećaj finkcije jetre, gubitak kose, osećaj zamora, bol i otok zglobova, bol u mišićima, osip po koži zbog oboljenja vezivnog tkiva, poremećaj funkcije bubrega (praćeno groznicom, oticanjem stopala, šaka i lica, bolom u slabinama), promena boje mokraće, prolazna oligospermija (smanjen broj spermatozoida).


  Neželjena dejstva nepoznate učestalosti pojave

  Reakcije preosetljivosti. Groznica izazvana lekom.


  Nakon rektalne primene mogu se javiti lokalne reakcije poput svraba, neprijatnog osećaja u predelu završnog dela debelog creva kao i neodložan nagon za defekacijom (pražnjenje debelog creva).


  Ako primetite bilo koje simptome koji bi mogli biti neželjena reakcija na Pentasa supozitorije, a nisu pomenuti u ovom uputstvu, obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


  Recite Vašem lekaru ili farmaceutu ako imate neželjene reakcije koje se ne povlače i stvaraju Vam teškoće. Neke od neželjenih reakcija zahtevaju terapiju.

  Važno je naglasiti da neki od pomenutih poremećaja mogu biti uzrokovani i samom bolešću creva.


 2. KAKO ČUVATI LEK Pentasa


  Rok upotrebe

  3 godine


  Rok upotrebe je označen na kutiji.

  Ne koristite lek po isteku datuma označenog na kutiji!


  Čuvanje


  Čuvati na teperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.

  Lek čuvati van domašaja dece!


 3. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Pentasa

Sadržaj aktivnih supstanci

Jedna supozitorija sadrži mesalazin 1 g.


Sadržaj pomoćnih supstanci

Pomoćne supstance su: povidon; makrogol 6000; magnezijum-stearat; talk.


Kako izgleda lek Pentasa i sadržaj pakovanja

Tačkaste, ovalne, komprimovane supozitorije bele do žućkastosmeđe boje.


Supozitorije su upakovanje u Al-Al blister. Ukupno 4 blistera sa po 7 supozitorija.

U pakovanju se nalazi 28 naprstaka za aplikaciju u plastičnoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole

PharmaSwiss doo

Vojvode Stepe 18, Beograd, Srbija


Proizvođač

Ferring International Center SA

1162 St-Prex

Chemin de la Vergognausaz 50

Švajcarska

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-1317-12-001 od 10.10.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z