FISKocr

Aricept Evess


UPUTSTVO ZA LEK


Δ

Aricept Evess® oralna disperzibilna tableta, 5 mg


Pakovanje: ukupno 28 oralnih disperzibilnih tableta; blister, 2 x 14 oralnih disperzibilnih tableta Δ

Aricept Evess® oralna disperzibilna tableta, 10 mg

Pakovanje: ukupno 28 oralnih disperzibilnih tableta; blister, 2 x 14 oralnih disperzibilnih tableta


Proizvođač: Pfizer PGM

Adresa: Zone Industrielle, 29, Route des Industries, Poce-sur-Cisse, Francuska

Podnosilac zahteva: Pfizer H.C.P. Corporation Predstavništvo Beograd

Adresa: Trešnjinog cveta 1/VI, 11 070 Novi Beograd, Srbija


Δ

Aricept Evess® 5 mg oralna disperzibilna tableta Aricept Evess® 10 mg oralna disperzibilna tableta


donepezil


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Aricept Evess i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Aricept Evess

 3. Kako se upotrebljava lek Aricept Evess

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Aricept Evess

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ARICEPT EVESS I ČEMU JE NAMENJEN


  Aricept Evess (donepezil-hidrohlorid) pripada grupi lekova koji se nazivaju inhibitori acetilholinesteraze. Donepezil povećava nivo jedne supstance u mozgu (acetilholin) , koja je uključena u funkciju pamćenja tako što usporava razgradnju acetilholina.


  Aricept Evess se koristi za lečenje simptoma demencije kod ljudi kojima je dijagnostifikovana blaga i umereno teška Alchajmerova bolest. Simptomi uključuju povećanje gubitka pamćenja, konfuziju i promene u ponašanju. Kao rezultat ovih promena, pacijenti sa Alchajmerovom bolešću sve teže i teže obavljaju uobičajene dnevne aktivnosti.


  Aricept Evess se primenjuje samo kod odraslih pacijenata.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ARICEPT EVESS


  Lek ARICEPT EVESS ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ARICEPT EVESS


  Koliko leka Aricept Evess treba da uzmete?


  Uobičajeno je da lečenje započnete uzimanjem tablete od 5 mg (jedna bela tableta) svako veče. Posle mesec dana terapije, Vaš lekar Vam može preporučiti da uzimate 10 mg (jedna žuta tableta) svako veče.


  Tabletu treba staviti na jezik da bi se omogućilo njeno raspadanje, a zatim je treba progutati sa ili bez vode, prema Vašoj želji.


  Jačina tablete koju uzimate može se promeniti u zavisnosti od dužine vremenskog perioda od kad uzimate lek i u zavisnosti od preporuka Vašeg lekara. Maksimalna preporučena doza leka je 10 mg svake večeri.


  Treba uvek da poštujete savet lekara ili farmaceuta kako i kada treba da uzimate lek. Ne menjajte dozu leka samoinicijativno bez saveta Vašeg lekara.


  Koliko dugo treba da uzimate lek Aricept Evess?


  Vaš lekar ili farmaceut će Vas posavetovati koliko dugo treba da uzimate Vaše tablete. Neophodno je da posećujete Vašeg lekara povremeno da bi on/ona mogli da procene Vaše lečenje kao i simptome Vaše bolesti.


  Ako prekinete da uzimate lek Aricept Evess!


  Ne prekidajte uzimanje tableta Aricept Evess dok Vam to ne kaže Vaš lekar. Ukoliko prekinete da uzimate lek poboljšanje koje ste postigli lečenjem će postepeno slabiiti.


  Ako ste uzeli više leka ARICEPT EVESS nego što je trebalo


  NE UZIMAJTE više od jedne tablete svaki dan. Smesta pozovite Vašeg lekara ako ste uzeli više leka nego što bi trebalo. Ako ne možete da stupite u kontakt sa Vašim lekarom, odmah zovite najbližu bolnicu, i to odgovarajuće odeljenje (npr. Centar za trovanje ili Odeljenje urgentne medicine). Uvek ponesite tablete i odgovarajuće pakovanje u bolnicu da bi lekar u bolnici znao šta ste uzeli.


  Simptomi predoziranja uključuju mučninu i povraćanje, balavljenje, znojenje, usporen rad srca, nizak krvni pritisak (blaga glavobolja ili vrtoglavica prilikom stajanja), probleme sa disanjem, gubitak svesti i napade ili konvulzije.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek ARICEPT EVESS


  Ako ste zaboravili da uzmete tabletu, uzmite jednu tabletu sledećeg dana u uobičajeno vreme. Ne uzimajte duplu dozu da bi st nadoknadili što ste zaboravili da uzmete lek.


  Ako ste zaboravili da uzimate Vaš lek duže od jedne nedelje, pozovite Vašeg lekara pre nego što nastavite sa uzimanjem leka.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi ostali lekovi i Aricept Evess može izazvati neželjena dejstva, iako se ona ne javljaju kod svih pacijenata.


  Sledeća neželjena dejstva su prijavljena kod pacijenata koji uzimaju lek Aricept Evess .

  Recite Vašem lekaru ukoliko imate bilo koje od navedenih neželjenih dejstava dok uzimate lek Aricept Evess.


  Ozbiljna neželjena dejstva:

  Morate se odmah obratiti lekaru ukoliko primetite neko od dole navedeno ozbiljno neželjeno dejstvo. Možda će Vam trebati hitna medicinska pomoć.


 5. KAKO ČUVATI LEK ARICEPT EVESS


  Rok upotrebe

  Tri (3) godine.


  NE KORISTITE lek Aricept Evess posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju. Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja. Čuvati van domašaja dece.


  Ukoliko Vam lekar kaže da prestanete da uzimate lek Aricept Evess sav neiskorišćeni lek treba da vratite Vašem farmaceutu.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte Vašeg farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek ARICEPT EVESS


Aktivna supstanca je donepezil-hidrohlorid.


Aricept Evess 5 mg oralna disperzibilna tableta: Jedna oralna dispezibilna tableta sadrži 5 mg donepezil- hidrohlorida.


Aricept Evess 10 mg oralna disperzibilna tableta: Jedna oralna disperzibilna tableta sadrži 10 mg donepezil- hidrohlorida.


Pomoćne supstance:


Aricept Evess 5 mg oralna disperzibilna tableta: manitol; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; karaginan; polivinilalkohol.


Aricept Evess 10 mg oralna disperzibilna tableta: manitol; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; karaginan; polivinilalkohol; gvožđe(III)–oksid, žuti (E172).


Kako izgleda lek ARICEPT EVESS i sadržaj pakovanja


Aricept Evess 5 mg oralna disperzibilna tableta: Okrugle tablete bele boje sa utisnutim nazivom "Aricept" na jednoj strani i utisnutim "5" i na drugoj strani.


Aricept Evess 10 mg oralna disperzibilna tableta: Okrugle tablete žute boje sa utisnutim nazivom "Aricept" na jednoj strani i utisnutim "10 na drugoj strani.


Unutrašnje pakovanje: PVC/PVdC/PE/PVdC/PVC/aluminijumska folija ili PVC/PE/PVdC/ aluminijumska folija blister sa 14 tableta.


Spoljašnje pakovanje:

Aricept Evess 5 mg oralna disperzibilna tableta: složiva kartonska kutija koja sadrži 2 blistera sa po 14 oralnih disperzibilnih tableta jačine 5 mg i Uputstvo za lek.


Aricept Evess 10 mg oralna disperzibilna tableta: složiva kartonska kutija koja sadrži 2 blistera sa po 14 oralnih disperzibilnih tableta jačine 10 mg i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Pfizer H.C.P. Corporation - Predstavništvo Beograd, Trešnjinog cveta 1/VI, 11 070 Novi Beograd, Srbija


Proizvođač: Pfizer PGM, Zone Industrielle, 29, Route des Industries, Poce-sur-Cisse, Francuska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Februar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Aricept Evess 5 mg oralna disperzibilna tableta: 515-01-5805-12-001 od 13.03.2013. Aricept Evess 10 mg oralna disperzibilna tableta: 515-01-5806-12-001 od 13.03.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z