Apoteke Apoteke
mallinckrodt
Apoteke

Trandolapril PharmaS

kapsula, tvrda; 0.5mg; ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom
CENA: 187,97 din.

kapsula, tvrda; 2mg; ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom
CENA: 539,75 din.

kapsula, tvrda; 4mg; ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom
CENA: 604,69 din.


UPUTSTVO ZA LEK


Trandolapril PharmaS, kapsula tvrda, 0,5 mg

Pakovanje: blister, 2 x 14 kapsula, tvrdih


Trandolapril PharmaS, kapsula tvrda, 2 mg

Pakovanje: blister, 2 x 14 kapsula, tvrdih


Trandolapril PharmaS, kapsula tvrda, 4 mg

Pakovanje: blister, 2 x 14 kapsula, tvrdih


Proizvođač: PharmaS d.o.o. Beograd


Adresa: Slobodna zona Beograd,Viline vode bb, L-7, Beograd, Srbija

Podnosilac

zahteva: PharmaS d.o.o. Beograd


Adresa: Viline vode bb, Beograd, Srbija


Trandolapril PharmaS, 0,5mg, kapsula, tvrda Trandolapril PharmaS, 2mg, kapsula, tvrda Trandolapril PharmaS, 4mg, kapsula, tvrda


trandolapril


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Trandolapril PharmaS i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Trandolapril PharmaS

 3. Kako se upotrebljava lek Trandolapril PharmaS

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Trandolapril PharmaS

 6. Dodatne informacije


1. ŠTA JE LEK TRANDOLAPRIL PHARMAS I ČEMU JE NAMENJEN


Trandolapril PharmaS spada u grupu lekova koji se nazivaju ihibitori angiotenzin konvertujućeg enzima (ili ACE inhibitori). Oni deluju tako što opuštaju krvne sudove, čime olakšavaju srcu da pumpa krv širom organizma i snižavaju krvni pritisak.
 1. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK TRANDOLAPRIL PHARMAS


  Lek Trandolapril PharmaS ne smete koristiti:


 2. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK TRANDOLAPRIL PHARMAS


  Strogo se pridržavajte lekarskih uputstava o uzimanju ovog leka. Ako imate bilo kakve nedoumice, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

  Vaša doza će zavisiti od razloga zbog kojeg uzimate ovaj lek.

  Visoki krvni pritisak (hipertenzija)

  Uobičajena početna doza je jedna kapsula od 0,5 mg jednom dnevno. Lekar će verovatno povećati ovu dozu na jednu kapsulu od 1 mg ili 2 mg jednom dnevno. Maksimalna doza leka Trandolapril PharmaS je 4

  mg dnevno.

  Posle srčanog udara

  Lečenje će obično početi veoma brzo nakon srčanog udara, uglavnom sa malom dozom od 0,5 mg svakog dana. Lekar će verovatno postepeno povećati ovu dozu do najviše 4 mg svakog dana.


  Uzimanje leka


  Progutajte Trandolapril PharmaS kapsule sa čašom vode. Kapsule treba gutati cele, ne smete da ih žvaćete. One mogu da se uzimaju sa ili bez hrane.


  Ako ste uzeli više leka Trandolapril PharmaS nego što je trebalo


  Ako ste uzeli više leka Trandolapril PharmaS nego što je potrebno, odmah se obratite lekaru ili idite u najbližu zdravstvenu ustanovu i sa sobom ponesite lek.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Trandolapril PharmaS


  Uzmite ih čim se setite, osim ako nije uskoro vreme za Vašu sledeću dozu. Ako jeste, nemojte ni uzimati propuštenu dozu. Nemojte da uzimate dve doze zajedno da biste nadomestili onu koju ste propustili.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Trandolapril PharmaS


  Vaše stanje može da se pogorša. Važno je da nastavite da uzimate ove kapsule svakog dana, dok Vam lekar ne kaže da prestanete. Nemojte da prekidate uzimanje leka samo zato što se osećate bolje.


 3. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i lek Trandolapril PharmaS može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga. Trandolapril PharmaS može kod nekih osoba da izazove vrtoglavicu ili nesvesticu, naročito kada prvi put počnu da uzimaju ove kapsule.

  Ako bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili ako primetite neko neželjeno dejstvo koje nije

  pomenuto u ovom uputstvu, obavestite o tome Vašeg lekara ili farmaceuta.


  ODMAH SE OBRATITE LEKARU i PRESTANITE da uzimate kapsule ako se kod Vas javi:


 4. KAKO ČUVATI LEK TRANDOLAPRIL PHARMAS


  Rok upotrebe


  2 godine.

  Trandolapril PharmaS kapsule, tvrde se ne smeju koristiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.


  Čuvanje


  Lek čuvati van domašaja i vidokruga dece!

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


 5. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Trandolapril PharmaS


Aktivna supstanca Trandolapril PharmaS kapsula, tvrdih je trandolapril.

Jedna kapsula, tvrda Trandolapril PharmaS 0,5 mg sadrži 0,5 mg trandolaprila. Jedna kapsula, tvrda Trandolapril PharmaS 2mg sadrži 2 mg trandolaprila. Jedna kapsula, tvrda Trandolapril PharmaS 4 mg sadrži 4 mg trandolaprila.


Ostali sastojci su:

Trandolapril PharmaS kapsule tvrde 0,5 mg i 2 mg

Pomoćne supstance: laktoza, monohidrat; kukuruzni skrob; natrijum-stearilfumarat.

Sastav kapsule: gvožđe(III)-oksid, žuti (E 172); eritrozin (E 127); titan-dioksid (E 171); natrijum-laurilsulfat; želatin.


Mastilo:šelak glazura; etanol, bezvodni; izopropil alkohol; butil alkohol; propilen glikol; rastvor amonijaka, koncentrovani; gvožđe(III)-oksid, crni (E 172); kalijum-hidroksid; voda prečišćena. Trandolapril PharmaS kapsule tvrde 4 mg

Pomoćne supstance: laktoza, monohidrat; kukuruzni skrob; natrijum-stearilfumarat.

Sastav kapsule: gvožđe(III)-oksid, crni (E 172); gvožđe(III)-oksid, žuti (E 172); eritrozin (E 127); titan-dioksid

(E 171); natrijum-laurilsulfat; želatin.

Mastilo:šelak glazura; etanol, bezvodni; izopropil alkohol; butil alkohol; propilen glikol; rastvor amonijaka, koncentrovani; gvožđe(III)-oksid, crni (E 172); kalijum-hidroksid; voda prečišćena.


Kako izgleda lek Trandolapril PharmaS i sadržaj pakovanja


Trandolapril PharmaS 0,5 mg kapsule tvrde

Tvrde, želatinske kapsule No.4, koje se sastoje od neprovidne kape žute boje i neprovidnog tela crvene boje, punjene belim ili gotovo belim granuliranim praškom, sa odštampanom oznakom crnim mastilom "F" na neprovidnoj žutoj kapi kapsule i oznakom "03" na neprovidnom telu kapsule crvene boje.

Trandolapril PharmaS 2 mg kapsule tvrde

Tvrde, želatinske kapsule No.4, koje se sastoje od neprovidne kape crvene boje i neprovidnog tela crvene boje, punjene belim ili gotovo belim granuliranim praškom, sa odštampanom oznakom crnim mastilom "F" na neprovidnoj crvenoj kapi kapsule i oznakom "05" na neprovidnom telu kapsule crvene boje.

Trandolapril PharmaS 4 mg kapsule tvrde

Tvrde, želatinske kapsule No.2, koje se sastoje od neprovidne kape bordo boje i neprovidnog tela crvene boje, punjene belim ili gotovo belim granuliranim praškom, sa odštampanom oznakom crnim mastilom "F" na neprovidnoj bordo kapi kapsule i oznakom "07" na neprovidnom telu kapsule crvene boje.


Pakovanje:

28 (2x14) kapsula, tvrdih po 0,5 mg u PVC/PE/PVdC-Al blisteru, u složivoj kartpnskoj kutiji.

28 (2x14) kapsula, tvrdih po 2 mg u PVC/PE/PVdC-Al blisteru, u složivoj kartpnskoj kutiji. 28 (2x14) kapsula, tvrdih po 4 mg u PVC/PE/PVdC-Al blisteru, u složivoj kartpnskoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


PharmaS d.o.o. Beograd, Viline vode bb, Beograd, Srbija.

PharmaS d.o.o. Beograd, Slobodna zona Beograd,Viline vode bb, L-7, Beograd, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Trandolapril PharmaS; 0,5mg; 28 kapsula, tvrdih: 515-01-4237-11-001 od 15.05.2012.

Trandolapril PharmaS; 2mg; 28 kapsula, tvrdih: 515-01-4238-11-001 od 15.05.2012.

Trandolapril PharmaS; 4mg; 28 kapsula, tvrdih: 515-01-4239-11-001 od 15.05.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines