FISKocr

Pilfud 2% rastvor za kožuUPUTSTVO ZA LEK


PILFUD®; rastvor za kožu; 2%

Pakovanje: bočica staklena, 60 mL


Proizvođač:


Bosnalijek d.d.

Adresa:

Jukićeva 53, Sarajevo, Bosna i Hercegovina


Podnosilac zahteva:


Predstavništvo Bosnalijek d.d., Beograd

Adresa:

Cara Nikolaja II 61b


Pilfud® 2% rastvor za kožu minoksidil


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Pilfud 2% rastvor rastvor za kožu da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Pilfud 2% rastvor za kožu i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Pilfud 2% rastvor za kožu

 3. Kako se upotrebljava lek Pilfud 2% rastvor za kožu

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Pilfud 2% rastvor za kožu

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Pilfud 2% rastvor za kožu I ČEMU JE NAMENJEN


  Pilfud 2% rastvor za kožu je lek iz grupe antialopecika (lekovi koji stimulišu rast kose). Primenjuje se u lečenju naslednog gubitka kose kod muškaraca i žena starosne dobi od 18 do 65 godina, jer sprečava daljnji gubitak kose i pomaže njen ponovni rast. Sadrži minoksidil, za koji se smatra da pomaže dotoku krvi u ćelije iz kojih dlaka raste.


  Početak i stepen rasta kose su individualni. Obično, mlađi pacijenti i oni kod kojih je gubitak kose prisutan tokom kraćeg vremenskog perioda, ili oni kod kojih je gubitkom kose zahvaćena manja površina glave, bolje odgovaraju na primenu Pilfud 2% rastvora za kožu, premda se individualni odgovor ne može predvideti.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Pilfud 2% rastvor za kožu Lek Pilfud 2% rastvor za kožu ne smete koristiti ako:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Pilfud 2% rastvor za kožu


  Pilfud 2% rastvor za kožu primenjujte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Pilfud 2% rastvor za kožu je namenjen isključivo za spoljašnju primenu. Primenjuje se samo na površini glave.


  Doziranje (muškarci i žene 18-65 godina)

  Po 1 mL Pilfud 2% rastvora za kožu naneti dva puta na dan na posve suvu površinu glave zahvaćenu gubitkom kose. Ukupna dnevna doza ne sme biti veća od 2 mL.


  Da bi se postigao očekivani terapijski efekat, rastvor treba primenjivati dva puta na dan, tokom najmanje četiri meseca. Nakon postizanja kliničkog poboljšanja nastaviti s uobičajenom primenom Pilfud 2% rastvora za kožu, da se proces rasta kose održi. Postoje izveštaji koji upozoravaju da se tri do četiri meseca nakon prestanka primene Pilfud 2% ratvora za kožu, proces gubitka kose opet nastavlja.

  Ako se zadovoljavajući terapijski efekt ne postigne ni nakon godinu dana, lečenje treba prekinuti.


  Način primene

  Ujutro i uvečer priloženim dozatorom naneti po 1 mL Pilfud 2% rastvora za kožu na suvu ćelavu površinu glave, te blago utrljavati od središta prema krajevima. Nakon nanošenja rastvora oprati ruke.


  Doziranje kod dece i starijih

  Ne preporučuje se. Neškodljivost i efikasnost primene kod pacijenata mlađih od 18 i starijih od 65 godina nisu ispitane.


  Ako ste uzeli više leka Pilfud 2% rastvor za kožu nego što je trebalo


  Nisu poznati slučajevi predoziranja minoksidilom nakon lokalne primene Pilfud 2% rastvora. Slučajno unošenje veće količine rastvora u probavni sistem može uzrokovati sistemska

  neželjena dejstva koje su posledica farmakološkog delovanja minoksidila (5 mL Pilfud 2% rastvora za kožu sadrži 100 mg minoksidila, što je maksimalna preporučena oralna doza u lečenju visokog krvnog pritiska).


  Znaci i simptomi predoziranja minoksidilom prvenstveno su kardiovaskularne prirode, povezani sa zadržavanjem tekućine i soli i tahikardija (ubrzan srčani ritam).


  U slučaju predoziranja odmah se javite svom lekaru, kako bi Vam mogao pružiti pomoć.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Pilfud 2% rastvor za kožu


  Ako ste zaboravili primeniti Pilfud 2% rastvor za kožu, učinite to čim se setite. Nakon toga, nastavite s primenom prema uobičajenom rasporedu i na preporučeni način. Ne primenjujte dvostruku dozu leka odjedanput, da bi nadoknadili propuštenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Pilfud 2% rastvor za kožu


  Tri do četiri meseca nakon prestanka primene ovog leka, novoizrasla kosa nestaje i proces gubitka kose (ćelavosti) se nastavlja.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Pilfud 2% rastvor za kožu, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Primenjen u preporučenom rasponu doza, Pilfud 2% rastvor za kožu se dobro podnosi, a moguća neželjena dejstva su po svojoj prirodi uglavnom blaga i prolazna.


  Nakon stavljanja leka u promet prijavljena su niže navedena neželjena dejstva.


  Crvena i upaljena koža praćena svrbežom i peckanjem na mestu primene. To se neželjeno dejstvo obično javlja na početku lečenja i ne zahteva prekid primene. Ako se međutim javi uporno i dugotrajno crvenilo ili nadraženost kože, prestanite sa daljnjom primenom Pilfud 2% rastvora za kožu i javite se svom lekaru.

  Zabilježena su i sledeća neželjena dejstva: hipertrihoza (neželjena dlakavost, poput rasta dlaka po licu u žena), lokalno crvenilo, peckanje, isušenost kože glave i pojačano ispadanje kose.

  U nekih je pacijenata uočeno pojačano ispadanje kose na početku lečenja Pilfud 2% rastvorom za kožu. To prolazno ispadanje kose obično se javlja 2 do 6 sedmica nakon početka lečenja i prestaje nakon nekoliko sedmica. Ako ispadanje kose potraje duže od 2 sedmice, prestanite primenjivati Pilfud 2% rastvor za kožu i posavetujte se sa dermatologom.

  Sistemska neželjena dejstva, poput kardiovaskularnih i metaboličkih, zabilježena su iznimno retko. Zabilježeni su retki slučajevi hipotenzije (sniženje krvnog pritiska).

  Ako se jave snižen krvni pritisak, bol u grudima, ubrzan rad srca, slabost, vrtoglavica, iznenadan i neočekivani porast telesne težine, oteknuće ruku ili stopala, odmah prestanite s primenom Pilfud 2% rastvora za kožu i javite se svom lekaru.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite nako neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK PILFUD 2% rastvor za kožu


  Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Upotrebiti u roku od 30 dana posle prvog otvaranja.

  Nemojte koristiti lek Pilfud 2% rastvor za kožu posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju!


  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 25°C. Ne zamrzavati.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Pilfud 2% rastvor za kožu


1 mL Pilfud2% rastvora za kožu sadrži: Minoksidila 20,0 mg Ostali sastojci: propilenglikol, etanol 96% i voda, prečišćena.


Kako izgleda lek Pilfud 2% rastvor za kožu i sadržaj pakovanja


Bistar, bezbojan do slabo žut ili slabo narandžasto obojen rastvor.


Bočica od tamnog stakla hidrolitičke otpornosti tip III sa aluminijumskim zatvaračem i graduisanim plastičnim dozatorom. Bočica sadrži 60 mL rastvora.


Nosilac dozvole


Nosilac dozvole: Predstavništvo Bosnalijek d.d., Beograd, Cara Nikolaja II 61b.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:

515-01-6096-11-001 od 12.06.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z