FISKocr

Budosan 3 mg gastrorezistentne kapsule


UPUTSTVO ZA LEK


Budosan® Gastrorezistentne kapsule, tvrde, 3 mg ukupno 100 kom; blister, 10 x 10 kom


Proizvođač: Dr. Falk Pharma GmbH


Adresa: Freiburg, Leinenweberstrasse 5, Nemačka

Podnosilac

zahteva: Sephora lek doo

Adresa: Mileševska 37, Beograd, Srbija


Budosan® 3 mg, gastrorezistentne kapsule, tvrde INN : budesonid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Budosan 3 mg gastrorezistentne kapsule i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Budosan 3 mg gastrorezistentne kapsule

 3. Kako se upotrebljava lek Budosan 3 mg gastrorezistentne kapsule

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Budosan 3 mg gastrorezistentne kapsule

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK BUDOSAN 3 mg I ČEMU JE NAMENJEN


  Budosan 3 mg je lek za lečenje creva koji sadrži aktivnu supstancu budesonid, kortizonski preparat sa lokalnim dejstvom, za lečenje od hroničnih zapaljenjskih oboljenja creva.


  Budosan 3 mg se uzima za tretman:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK BUDOSAN 3 mg


  Lek Budosan 3 mg ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK BUDOSAN 3 mg


  Uvek uzimajte Budosan 3 mg tačno kako Vam je rekao Vaš lekar. Ukoliko niste siguri, proverite kod svog lekara ili farmaceuta.


  Doziranje:

  Odrasli stariji od 18 godina:

  Ukoliko lekar nije propisao drugačije, uzmite jednu tvrdu kapsulu (sadrži 3 mg budesonida) tri puta na dan (ujutro, u podne i uveče).


  Način upotrebe:

  Progutajte tvrde kapsule cele, sa dosta tečnosti (npr. sa čašom vode) oko pola sata pre obroka.


  Bolesnici koji imaju teškoće sa gutanjem mogu otvoriti kapsule i popiti gastrorezistentne pelete cele, bez žvakanja, sa dosta tečnosti. Ovo ne utiče na efikasnost leka Budosan 3 mg.


  Dužina lečenja:

  Uobičajeno, dužina trajanja tretmana je 8 nedelja.

  Po pravilu, puno dejstvo se postiže nakon 2-4 nedelje primene.


  Lečenje lekom Budosan 3 mg ne treba naglo prekinuti, nego postepeno.

  Ako imate utisak da je dejstvo leka Budosan 3 mg previše jako ili previše slabo, molimo, obratite se svom lekaru.

  Ako ste uzeli više leka Budosan 3 mg nego što je trebalo


  Neželjena dejstva se mogu ispoljiti na čitavom organizmu.

  Ipak, do danas nisu poznati slučajevi predoziranja budesonidom. Imajući u vidu karakteristike leka Budosan 3 mg koji sadrži aktivnu supstancu budesonid, sasvim je neverovatno predoziranje sa štetnim posledicama.


  Ako ste uzeli više leka Budosan 3 mg nego što je trebalo, sledeći put nemojte uzimati manje leka Budosan 3 mg, već samo nastavite lečenje propisanom dozom.


  Ako ste uzeli nedovoljno, ili ste zaboravili da uzmete lek Budosan 3 mg


  Sledeći put nemojte uzimati više leka Budosan 3 mg, već samo nastavite lečenje propisanom dozom.

  Ako brzo primetite da ste zaboravili da uzmete dozu, možete je odmah uzeti. Ako se primiče vreme za uzimanje sledeće doze, molimo uzmite dozu propisanu za ovo vreme i nemojte duplirati dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Budosan 3 mg gastrorezistentne tablete


  Ako želite da prekine lečenje lekom Budosan 3 mg:

  Pre nego što odlučite da prekinete ili pre vremena završite lečenje lekom Budosan 3 mg, na primer zbog neželjenih dejstava, morate se uvek posavetovati sa svojim lekarom!


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Budosan 3 mg, kao i svi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Procena neželjenih dejstava je bazirana na sledećim podacima o učestalosti javljanja:

  Veoma česta:

  Više od 1 na 10 lečenih bolesnika

  Česta:

  Manje od 1 na 10 lečenih bolesnika, ali više od 1 na 100

  Povremena:

  Manje od 1 na 100 lečenih bolesnika, ali više od 1 na 1 000

  Retka:

  Manje od 1 na 1 000 lečenih bolesnika, ali više od 1 na 10 000

  Veoma retka:

  Manje od 1 na 10 000 lečenih bolesnika, uključujući i izolovane slučajeve


  Prijavljeni su slučajevi sledećih neželjenih dejstava:  Neka od ovih neželjenih dejstava su uočena posle dugotrajne primene leka.


  Pri primeni Budosan 3 mg, mogu da se jave neželjena dejstva tipična za kortizonske preparate jakog dejstva (Kušingoidne karakteristike). Ta neželjena dejstva koja su niže navedena, zavise od doziranja, dužine trajanja terapije, istovremenog ili prethodnog lečenja drugim kortizonskim preparatima i od individualne osetljivosti.


  - Poremećaji imunog sistema

  Slabljenje odbrambenog sistema organizma (tj. povećan rizik od infekcija)


  Osip na koži usled rekcija preosetljivosti (alergijski egzantem), potkožno krvarenje, akne, usporeno zarastanje rana.

  Mogu da se jave lokalne kožne reakcije kao što je kontaktni dermatitis.


  - Poremećaji skeletnih mišića, vezivnog tkiva i kostiju

  Gubitak koštanog tkiva i hrskavice (aseptička nekroza kosti).


  Kliničke studije su pokazale da je učestalost javljanja ovakvih neželjenih dejstava pri primeni leka Budosan 3 mg manja (za oko polovinu) nego pri primeni ekvivalentnih doza prednizolona. Ipak, pojava neželjenih dejstava tipičnih za glukokortikoide se ne može isključiti.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

 5. KAKO ČUVATI LEK Budosan 3 mg


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine


  Nemojte koristiti lek posle isteka roka naznačenog na kutiji i blisteru.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25˚ C.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Budosan 3 mgGvožđe (III)-oksid, crno; Kapa: želatina; eritrozin; titan-dioksid (E171); gvožđe(III)-oksid, crveno; gvožđe(III)- oksid, crno; natrijum-dodecilsulfat.


Kako izgleda lek Budosan 3 mg i sadržaj pakovanja


Izgled: kapsule ružičaste boje (veličina 1) ispunjenje belim okruglim peletama.

Pakovanje: Blister od aluminijum/PVC/PVDC folije. U kutiji se nalazi 10 blistera sa po 10 kapsula.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole


Sephoralek doo Mileševska 37 Beograd

Srbija

Tel/Fax: +381 11 3287 205

e-mail: mipop@eunet.rs


Proizvođač


Dr. Falk Pharma GmbH Freiburg Leinenweberstrasse 5 Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar 2011


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-0585-11-001 od 30.01.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z