FISKocr

Unitimolol 0.5%


UPUTSTVO ZA LEK


Unitimolol® 0.5%, kapi za oči, rastvor, 0.5% Pakovanje: bočica sa kapaljkom, 1x10 mL


Proizvođač: UNIMED PHARMA S.R.O.


Adresa: Orieškova 11, 821 05 Bratislava, Slovačka Podnosilac zahteva: UNIMED PHARMA S.R.O-Predstavništvo

Adresa: Ul. Španskih boraca 22 b, Beograd, Srbija


Unitimolol® 0.5%, kapi za oči, rastvor INN: timolol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Unitimolol 0.5% i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Unitimolol 0.5%

 3. Kako se upotrebljava lek Unitimolol 0.5%

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Unitimolol 0.5%

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Unitimolol 0.5% I ČEMU JE NAMENJEN


  Unitimolol 0.5% kapi za oči u obliku rastvora sadrže beta adrenergički blokator timolol koji se primenjuje lokalno u oči radi smanjenja povišenog intraokularnog pritiska u različitim stanjima: pacijenti sa povišenim očnim pritiskom (očna hipertenzija), hroničnim glaukomom (stanje povećanog očnog pritiska) otvorenog ugla uključujući afakični glaukom i kod određenih pacijenata sa sekundarnim glaukom.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Unitimolol 0.5%


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Unitimolol 0.5% ne smete koristiti ukoliko:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Unitimolol 0.5%


  Lek Unitimolol 0.5% uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Za okularnu upotrebu.

  Lek je namenjen za odrasle.

  Vaš lekar će odrediti odgovarajuću dozu i dužinu terapije. Odrasli:

  Uobičajena doza je jedna kap u obolelo oko 2 puta dnevno, najbolje u intervalu od 12h.


  Kod uvođenja leka u terapiju, potrebno je vršiti jutarnja i poslepodnevna kontrolna merenja i ritam davanja podesiti u skladu sa individualnim dnevnim varijacijama.

  Ako koristite ovaj lek sa drugim kapima za oči, trebalo bi ih primeniti u razmaku od najmanje 10 minuta.


  Deca:

  Lek Unitimolol 0.5% nije namenjen za upotrebu kod dece.


  Način primene:

  Sadržaj bočice je sterilan dok se ne otvori originalni poklopac.

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Unitimolol 0.5% je podesan za primenu kod većine ljudi ali kao i svi lekovi i može imati izazvati neželjene reakcije. Najčešće možete da nastavite sa upotrebom kapi ali ako Vas reakcija zabrine javite se lekaru ili farmaceutu. Nemojte da prestanete da koristite ovaj lek bez konsultacija sa lekarom.


  Ukoliko Vam se kao retko neželjeno dejstvo (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek) javi teška alergijska reakcija (otežano disanje, oticanje grla, usana, jezika, lica ili koprivnjača), prestanite sa uzimanjem leka i odmah se obratite lekaru.


  Kao i drugi lokalno primenjeni oftalmološki lekovi i timolol se resorbuje u sistemsku cirkulaciju. Zbog toga su mogući slični neželjeni efekti kao i kod oralne ili intravenske primene beta-blokatora, iako je učestalost daleko manja. Navedena neželjena dejstva uočena su prilikom primene beta-blokatora u lečenju poremećaja rada oka.


 5. KAKO ČUVATI LEK Unitimolol 0.5%


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe neotvorenog leka: 2 godine.

  Posle prvog otvaranja originalnog pakovanja lek se koristi najduže 28 dana. Lek ne sme da se koristi nakon isteka roka upotrebe utisnutog na pakovanju.

  Čuvanje

  Čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti. Ne čuvati u frižideru / ne zamrzavati. Posle svake primene leka bočicu odmah zatvoriti.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka trajanja.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte vašeg farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Unitimolol® 0.5%

Aktivna supstanca leka Unitimolol® 0.5% je timolol.

1ml rastvora sadrži 5mg timolola (u obliku timolol-maleata)


Pomoćne supstance: Hipromeloza; Benzalkonijum-hlorid;

Dinatrijum-hidrogenfosfat, dodekahidrat; Natrijum-dihidrogenfosfat, dihidrat; Voda za injekcije.


Kako izgleda lek Unitimolol® 0.5% i sadržaj pakovanja


Lek Unitimolol® 0.5% je bistar, bezbojan ili slabo žućkast rastvor, slabo viskozan rastvor. Svaka bočica Unitimolol® 0.5% kapi za oči, sadrži 10 ml kapi za oči, rastvor.


Unutrašnje pakovanje je plastična bočica sa kapaljkom na kojoj se nalazi etiketa i koja je zatvorena plastičnim zatvaračem sa navojem. Spoljnje pakovanje je kutije u kojoj se nalazi 1 bočica sa 10ml rastvora i uputstvo za lek.

Veličina pakovanja: 110 ml.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:

UNIMED PHARMA S.R.O-Predstavništvo, Španskih boraca 22 b, Beograd, Srbija. Proizvođač:

UNIMED PHARMA S.R.O., Orieškova 11, Bratislava, Slovačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar 2013


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-4856-12-001 od 21.02.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z