FISKocr

ImmuCyst


UPUTSTVO ZA LEK


ImmuCyst® prašak za intravezikalni rastvor


Pakovanje: ukupno 1 kom, bočica, 1 x 81mg


Proizvođač: Sanofi Pasteur Ltd.


Adresa: 1755 Steels Avenue West Toronto, Ontario, Kanada, M2R 3T4


Podnosilac zahteva: Sanofi -Aventis d.o.o.


Adresa: Španskih boraca 3/VI, 11070 Beograd, Srbija


ŽIVI ATENUIRANI BACILI M. BOVIS, SOJ BCG

za intravezikalnu primenu


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, prije nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek ImmuCyst® i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek ImmuCyst®

 3. Kako se upotrebljava lek ImmuCyst®

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek ImmuCyst®

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK IMMUCYST® I ČEMU JE NAMENJEN


  ImmuCyst® je lek koji se primenjuje za lečenje karcinoma koji se nalazi na površini mokraćne bešike. Takođe, primjenjuje se za sprečavanja povratnih tumora mokraćne bešike.

  ImmuCyst® je liofilizovani preparat izrađen od atenuiranog soja Mycobacterium bovis; bacillus Calmette-

  Guerin (BCG), podsoj Connaught.

  BCG organizmi oživljavaju nakon rekonstitucije. Rekonstituisani proizvod sadrži 10,5±8,7 x108 jedinica koje formiraju koloniju (CFU) po instiliranoj dozi.

  ImmuCyst® je indikovan za intravezikalnu primenu u terapiji primarnog ili povratnog karcinoma in situ (CIS) mokraćne bešike, za profilaksu povratnog CIS-a mokraćne bešike i za profilaksu posle transuretralnih resekcija (TUR) primarnih ili povratnih papilarnih tumora stadijuma (Ta i/ili T1), ili bilo koje njihove kombinacije, bez

  obzira na prethodnu intravezikalnu terapiju.

  ImmuCyst® nije indikovan za imunizaciju u prevenciji tuberkuloze.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK IMMUCYST®


  Lek ImmuCyst® ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK IMMUCYST®


  Doziranje

  Jedna doza ImmuCyst®-a sastoji se od intravezikalne instilacije 81 mg BCG.

  Intravezikalnu terapiju tumora mokraćne bešike je neophodno započeti minimun 14 dana posle biopsije ili TUR

  (pogledati odeljak Lek ImmuCyst ne smete koristiti i odeljak Kada primate lek ImmuCyst posebno vodite računa). Terapija se sastoji od indukcione faze i terapije održavanja.

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Informacije o neželjenim dejstvima su dobijene iz kliničkih ispitivanja i postmarketinškog iskustva širom sveta.

  Primena ImmuCyst®-a izaziva inflamatornu reakciju u mokraćnoj bešici i može izazvati znake i simptome cistitisa (pogledati tabelu 1.). Takve reakcije do izvesne mere mogu biti uzetekao dokaz da BCG izaziva željeni odgovor, ali je potrebno pažljivo pratiti pacijenta.

  Simptomi iritacije mokraćne bešike su prijavljeni kod približno 50% pacijenata koji dobijaju ImmuCyst® i obično počinju nekoliko časova posle instilacije i traju 6-48 časova. Simptomi se obično javljaju posle treće instilacije i postoji tendencija povećanja njihove ozbiljnosti posle svake sledeće primene. Mehanizam dejstva iritativnih neželjenih dejstava nije ispitan, ali je najviše spojiv sa imunološkim mehanizmom. Ne postoje podaci da redukcija doze ili terapija antituberkulotikom može sprečiti ili umanjiti iritativne simptome ImmuCyst®-a.


  Neželjena dejstva leka tokom kliničkog ispitivanja

  Obzirom da su klinička ispitivanja sprovedena pod veoma specifičnim uslovima, stopa neželjenih dejstava leka

  opaženih tokom kliničkih ispitivanja se može razlikovati od stope dobijene u praksi i ne treba se porediti sa stopom neželjenih dejstava nekog drugog leka dobijenom iz kliničkih ispitivanja. Informacija o neželjenom dejstvu leka iz kliničkih ispitivanja je korisna za identifikovanje neželjenih reakcija koje su u vezi sa lekom i za


  približavanje pravilu.

  Neželjene reakcije su grupisane po kategorijama prema učestalosti korišćenjem sledećeg pravila:

 5. KAKO ČUVATI LEK IMMUCYST®


  Rok upotrebe


  24 meseca (od datuma inicijacije testa a [CFU] oživljavanja)


  Čuvanje

  ImmuCyst® treba čuvati između 2˚C i 8˚C (u frižideru). Ne sme se upotrebiti posle datuma isteka roka upotrebe

  označenog na bočici, u suprotnom može biti neaktivan.

  Liofilizat ImmuCyst® se ni u kom slučaju ne sme se izlagati direktnoj ili indirektnoj sunčevoj svetlosti. Izlaganje veštačkoj svetlosti mora biti svedeno na minimum.

  Rekonstituisani proizvod

  Jednom rekonstituisan proizvod, mora biti odmah upotrebljen.

  Rekonstituisani proizvod ne treba izlagati direktno ili indirektno sunčevoj svetlosti. Izlaganje veštačkoj svetlosti takođe treba svesti na minimum.

  Ukoliko postoji neizbežno kašnjenje između rekonstitucije i administracije proizvoda, ono ne bi trebalo da bude duže od 2 sata na temperaturi od 2°C do 25°C.

  Svaki rekonstituisani proizvod koji pokaže flokulaciju ili zgrušavanje koje se ne može dispergovati laganim mućkanjem, ne treba koristiti.


 6. DODATNE INFORMACIJE

  Uputstvo za odlaganje

  Neupotrebljen proizvod, pakovanje i sva oprema i materijali korišćeni za instilaciju proizvoda (npr., špricevi, kateteri) moraju odmah biti stavljeni u kontejner za biološki opasne materijale i odloženi prema lokalnim

  zahtevima primenjivim na biološki opasne materijale.

  Urin koji je izmokren u tokom 6 časova po instilaciji ImmuCyst®-a mora biti dezinfikovan sa istim volumenom 5% rastvora hipohlorita (nerazblaženi izbeljivač za domaćinstvo) i tako ostavljen da stoji 15 minuta pre odlaganja u kanalizaciju.(Pogledati deo Kada primate lek ImmuCyst posebno vodite računa)

  Šta sadrži lek ImmuCyst® Aktivna supstanca:

  Bacillus Calmette- Guérin (BCG), podsoj Connaught 81 mg


  Pomoćne materije :

  Natrijum-glutamat 150 mg (5%w/v)

  Bez dodatka konzervansa.


  Kako izgleda lek ImmuCyst® i sadržaj pakovanja


  ImmuCyst® je dostupan u bočicama, tamnog stakla tip 1.Zatvarači bočica sadrže prirodni gumeni lateks. Pakovanje od 1 bočice sa 81 mg BCG.


  Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

  Sanofi -Aventis d.o.o.

  Španskih boraca 3/VI 11070 Beograd, Srbija


  Proizvođač:

  Sanofi Pasteur Ltd.

  1755 Steels Avenue West

  Toronto, Ontario Canada, M2R 3T4

  Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


  Decembar 2011.


  Režim izdavanja leka:


  Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


  Broj i datum dozvole:


  Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka ImmuCyst, prašak za intravezikalni rastvor, 1 x(81mg): 515-01-3551-11-001 od 04.01.2012.


  Sledeće informacije namenjene su isključivo zdravstvenim radnicima:


  Terapijske indikacije


  ImmuCyst je indikovan za intravezikalnu primenu u terapiji primarnog ili rekurentnog karcinoma in situ (CIS) mokraćne bešike, za profilaksu rekurentnog CIS-a mokraćne bešike ili za profilaksu posle transuretralnih resekcija (TUR) primarnih ili rekurentnih papilarnih tumora stadijuma Ta i/ili T1, ili bilo koje njihove kombinacije, bez obzira na prethodnu intravezikalnu terapiju.


  ImmuCyst nije indikovan za imunizaciju u prevenciji tuberkuloze.


  Doziranje i način primene Doziranje

  Jedna doza ImmuCyst-a sastoji se od intravezikalne instilacije 81 mg BCG.

  Intravezikalnu terapiju tumora mokraćne bešike je neophodno započeti najmanje 14 dana posle biopsije ili TUR (pogledati odeljak Kontraindikacije i odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka). Terapija se sastoji od indukcione faze i terapije održavanja.

  Protokol indukcione terapije obuhvata po jednu intravezikalnu instilaciju Immucyst®-a svake nedelje tokom

  prvih 6 nedelja, što je ukupno 6 doza.

  Na osnovu kliničkih studija urađenih sa ImmuCyst-om, terapija održavanja, posle indukcije se preporučuje u svim slučajevima. Posle pauze od 6 nedelja, primenjuje se jedna intravezikalna doza svake nedelje tokom 1-3 nedelje. Potom bi trebalo primeniti jednu dozu svake nedelje tokom 1 do 3 nedelje 6, 12, 18, 24, 30, i 36 meseci od početka indukcione terapije.


  Način primene Za intravezikalnu instilaciju. Ne primenjivati supkutano, intradermalno ili intravenski.

  Doza se priprema rekonstitucijom 1 bočice koja sadrži 81 mg liofilizata BCG pomoću 3 ml sterilnog fiziološkog rastvora bez konzervansa. Rekonstituisana BCG se dalje razblažuje sterilnim fiziološkim rastvorom bez konzervansa, do 50 ml ukupnog volumena za instilaciju.(Pogledati odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka i odeljak Uputstvo za korišćenje i rukovanje i odlaganje.)


  Uretralni kateter se pod aseptičnim uslovima umetne u mokraćnu bešiku, bešika se isprazni, a potom se 50 ml suspenzije ImmuCyst-a, polako instilira pod dejstvom gravitacije, posle čega se kateter uklanja.


  Pacijent treba da zadrži suspenziju koliko god je to moguće, a najduže do dva sata. Pacijent treba da leži na stomaku tokom prvih 15 minuta posle instilacije. Posle toga pacijentu se dozvoljava da ustane. Na kraju drugog sata od instilacije, svi pacijenti treba da se izmokre u sedećem položaju iz higijenskih bezbednosnih razloga.( Pogledati odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka i odeljak Uputstvo za korišćenje i rukovanje i odlaganje.) Ukoliko to nije medicinski kontraindikovano, pacijentima treba savetovati da povećaju unos tečnosti u cilju ispiranja mokraćne bešike u časovima posle BCG terapije.


  Kontraindikacije


  1. Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka Sistemske BCG reakcije

   Sistemska BCG reakcija, koja može biti fatalna se manifestuje u obliku sistemske granulomatozne bolesti koja se

   može javiti (iako retko) posle ekspozicije BCG-u. Obzirom da je izolacija BCG iz zahvaćenih organa najčešće komplikovana, obično nije jasno do koje mere je takva reakcija izazvana infektivnim procesom, nasuprot inflamatornoj reakciji preosetljivosti, usled čega postoji naziv: «sistemska BCG reakcija». Na osnovu prethodnog kliničkog iskustva intravezikalne primene BCG-a, «sistemska BCG reakcija» se može definisati kao prisustvo bilo kojeg od sledećih znakova, ako se ne može otkriti neka druga etiologija za takve znakove: groznica ≥ 39˚C tokom 12 časova; groznica ≥ 38,5˚C tokom 48 časova; pneumonitis; hepatitis; ostali poremećaji organa izvan genitourinarnog trakta sa granulomatoznom inflamacijom pri biopsiji; ili klasični simptomi sepse, uključujući cirkulatorni kolaps, akutni respiratorni distres i diseminisana intravaskularna koagulacija. (Pogledati odeljak Neželjena dejstva)


   Iako retko, sistemska BCG reakcija se može pre desiti ako se ImmuCyst primeni u toku 14 dana posle biopsije, TUR ili traumatske kateterizacije mokraćne bešike (udružene sa hematurijom).


   Opšte

   Za intravezikalnu instilaciju. Ne primenjivati supkutano, intradermalno ili intravenski.


   Saveti za pacijente

   Mogu se javiti temperatura, groznica, slabost, simptomi slični gripu, povećan umor ili povećanje urinarnih

   simptoma (kao što je osećaj pečenja ili bol prilikom mokrenja). Međutim, pacijente treba savetovati da informišu svog lekara ako bilo koji od ovih simptoma traje duže od 48 sati ili ako dođe do njihovog pogoršanja. Pacijenti takođe treba da informišu svog lekara ako imaju sledeće tegobe: pojačanje urinarnih simptoma (kao što je učestalo uriniranje, krv u urinu), bol u zglobovima, problemi sa očima (kao što je bol, iritacija ili crvenilo), kašalj, kožni osip, žutica, muka ili povraćanje.

   Obzirom da ImmuCyst sadrži žive mikobakterije, izlučeni urin može takođe sadržati žive mikobakterije.

   Pacijentima je potrebno savetovati odgovarajuće procedure kontrole infekcije u cilju zaštite porodice i osoba sa kojima su u bliskom kontaktu od infekcije. Pacijenti koji žive sa ili blizu imunokompromitovanih osoba (npr. na hemoterapiji) treba da budu oprezni kako bi izbegli nehotičnu transmisiju BCG infekcije tako osetljivim osobama. ImmuCyst je potrebno zadržati u mokraćnoj bešici koliko god je to moguće, najduže do dva sata, a


   potom se pacijent može izmokriti. Da bi se izbegla transmisija BCG-a drugima, tokom 6 časova posle terapije, pacijenti treba da mokre u sedećem položaju u cilju izbegavanja prskanja urina. Urin izlučen tokom ovog perioda je potrebno dezinfikovati istim volumenom izbeljivača za domaćinstvo tokom 15 minuta pre izručivanja u toalet ili odlaganja. Ukoliko to nije medicinski kontraindikovano, pacijentima treba savetovati da povećaju unos tečnosti u cilju ispiranja mokraćne bešike tokom nekoliko časova posle BCG terapije. Pacijenti mogu da imaju osećaj pečenja tokom prvog mokrenja posle terapije.


   Mere rukovanja

   Rukovati prema pravilima koja se odnose na infektivni materijal. ImmuCyst sadrži atenuirane mikobakterije i

   treba ga pripremiti i upotrebiti korišćenjem aseptičnih tehnika (Pogledati odeljak Doziranje i način primene i odeljak Uputstvo za korišćenje i rukovanje i odlaganje). Postoje prijavljeni slučajevi BCG infekcija kod zdravstvenih radnika koji su pripremali BCG za upotrebu.

   Prijavljene su infekcije kod imunosuprimiranih pacijenata koji su dobijali parenteralne lekove pripremane u prostoru gde je pripreman BCG.


   Kardiovaskularni sistem

   Rizik od ektopične BCG infekcije nije određen, ali se smatra da je veoma mali. BCG infekcije aneurizama,

   arterijskih graftova i srčanih implanata se takođe mogu javiti. Kod pacijenata sa arterijskim aneurizmama i bilo kojom vrstom protetičkih sredstava mora se izvršiti pažljiva procena koristi i mogućnosti ektopične BCG infekcije.


   Genitourinarni trakt

   Neke genitourinarne infekcije kod muškaraca (orhitis/epididimitis) su bile otporne na terapiju različitim

   antituberkuloticima, te je bila potrebna orhidektomija.

   Ukoliko nastupi bakterijska infekcija urinarnog trakta (UTI) tokom terapije ImmuCyst®-om, instilacija ImmuCyst-a se obustavlja do kompletnog izlečenja bakterijske UTI, obzirom da kombinacija UTI i BCG- izazvanog cistitisa može voditi do znatno ozbiljnijih neželjenih dejstava u genitourinarnom traktu, a i BCG bacili su osetljivi na različite antibiotike, pa primena antimikrobne terapije može umanjiti efikasnost ImmuCyst- a.


   Preosetljivost

   Akutne alergijske reakcije su prijavljene posle intradermalne injekcije BCG vakcine za profilaksu tuberkuloze

   što treba uzeti u razmatranje pre primene ImmuCyst-a.

   Čep bočice za ovaj proizvod sadrži prirodni gumeni lateks koji može izazvati alergijske reakcije.

   Imuni sistem


   Kod pacijenata sa stanjima koja u budućnosti zahtevaju imunosupresiju (npr., čekanje na transplantaciju organa, mijastenija gravis), odluka o terapiji ImmuCyst-om mora biti pažljivo razmotrena.

   Terapija imunosupresivima i/ili zračenjem interferira sa imunim odgovorom na ImmuCyst i povećava rizik od diseminacije BCG infekcije.

   Usled rizika od diseminacije BCG infekcije, ImmuCyst se ne primenjuje kod imunosuprimiranih pacijenata ili osoba sa kongenitalnom ili stečenom imunodeficijencijom usled istovremene bolesti (npr. HIV infekcija, leukemija, limfom), terapije kancera (npr., citotoksični lekovi, zračenje) ili imunosupresivne terapije (npr.,

   kortikosteroidi).

   Intravezikalna terapija ImmuCyst-om može indukovati pozitivan odgovor na PPD (Pogledati odeljak Interakcije


   sa drugim lekovima i druge vrste interakcija). Određivanje osetljivosti pacijenata na PPD je potrebno sprovesti pre intravezikalne primene ImmuCyst-a.

   ImmuCyst-om ne smeju rukovati imunodeficijentne osobe.


   Pre-operativna razmatranja

   Posle biopsije, TUR ili traumatske kateterizacije je potrebno da protekne najmanje 14 dana pre primene

   ImmuCyst-a. Ne bi trebalo da postoje dokazi o hematuriji pre instilacije ImmuCyst-a.


   Osetljivost/Rezistentnost

   ImmuCyst nije osetljiv na pirazinamid.


   Ozbiljna i teška neželjena dejstva povezana sa merama predostrožnosti

   Kako bi se sprečile ozbiljne infekcije, izbegle povrede i/ili kontaminacija urinarnog trakta, potrebno je da

   protekne najmanje 14 dana od biopsije, TUR ili traumatske kateterizacije pre primene ImmuCyst-a. (pogledati odeljak Kontraindikacije). Program terapije bi trebalo nastaviti kao da se prekid nije ni desio.

   Posle svake intravezikalne terapije je potrebno pratiti pacijente na prisustvo simptoma ili znakova toksičnosti. Ako pacijent dobije perzistentnu groznicu ili akutnu febrilnu bolest koja se može dovesti u vezu sa BCG infekcijom, BCG instilacije je potrebno obustaviti za stalno, a pacijent odmah mora biti ispitan i/ili lečen od BCG infekcije uz konsultaciju specijaliste za infektivne bolesti. (pogledati odeljak Kontraindikacije) Standardna terapija za lečenje BCG infekcije sa dva ili više antimikobakterijska agensa mora biti započeta brzo, dok se dijagnostičko ispitivanje, uključujući i kulture, sprovodi. Upotreba pojedinačne antibiotske terapije se ne preporučuje. Negativni nalaz kulture ne isključuje obavezno infekciju.


   Posebne grupe pacijenata

   ImmuCyst se ne preporučuje za profilaktičku terapiju posle TUR stadijuma TaG1 papilarnih tumora izuzev

   ukoliko nije procenjeno da postoji visok rizik za povratak tumora.

   Kod pacijenata sa malim kapacitetom mokraćne bešike, potrebno je razmotriti povećan rizik od kontrakture mokraćne bešike pre odluke o terapiji ImmuCyst-om.

   Pacijente pod antimikrobnom terapijom zbog drugih infekcija bi trebalo ispitati kako bi se procenilo da li terapija umanjuje efikasnost ImmuCyst-a.


   Pedijatrijski pacijenti

   Bezbednost i efektivnost terapije ImmuCyst-om kod pedijatrijskih pacijenata nije ustanovljena. Zbog toga

   ImmuCyst ne treba koristiti u pedijatrijskoj populaciji.


   Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

   Terapija imunosupresivima i/ili zračenjem interferira sa imunim odgovorom na ImmuCyst i povećava rizik od diseminacije BCG infekcije.(pogledati deo Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka)


   Interakcije sa lekovima

   Intravezikalna terapija ImmuCyst-om može indukovati osetljivost na PPD, koja može komplikovati kasnije interpretacije kožnih testova na PPD prilikom upotrebe u dijagnozi suspektnih infekcija mikobakterijama.

   Određivanje osetljivosti pacijenata na PPD je potrebno sprovesti pre intravezikalne primene ImmuCyst-a.


   Antibakterijski lekovi


   Antimikrobna terapija drugih infekcija može da smanji efikasnost ImmuCyst-a. Pacijente pod antimikrobnom terapijom zbog drugih infekcija bi trebalo ispitati kako bi se procenilo da li terapija umanjuje efikasnost ImmuCyst-a.


   Antituberkulozni lekovi

   Antituberkulotici se ne smeju koristiti preventivno u cilju sprečavanja lokalnih, iritativnih neželjenih dejstava

   ImmuCyst-a. Ne postoje podaci koji sugerišu da su akutni lokalni simptomi urinarnog trakta uobičajeni kod intravezikalne primene BCG uzrokovani mikobakterijskom infekcijom.

   ImmuCyst® nije osetljiv na pirazinamid. Primena u periodu trudnoće i dojenja

   Studije reprodukcije na životinjama nisu urađene sa ImmuCyst-om. Takođe nije poznato da li ImmuCyst® može izazvati oštećenja fetusa ukoliko se daje trudnim ženama i da li može da utiče na reproduktivnu sposobnost. ImmuCyst treba dati trudnicama samo ukoliko za to postoji jasna potreba. Ženama je potrebno savetovati da ne ostanu u drugom stanju tokom terapije.


   Nije poznato da li se ImmuCyst izlučuje u humano mleko. Obzirom da se mnogi lekovi izlučuju u humano mleko i obzirom na potencijal ozbiljnih neželjenih reakcija koje može izazvati ImmuCyst® kod odojčadi, savetuje se prekid dojenja ukoliko je stanje majke takvo da zahteva terapiju ImmuCyst-om.


   Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama Studije o uticaju na sposobnost upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama nisu izvođene. Neželjena dejstva

   Informacije o neželjenim dejstvima su dobijene iz kliničkih ispitivanja i postmarketinškog iskustva širom sveta.

   Primena ImmuCyst-a izaziva inflamatornu reakciju u mokraćnoj bešici i može izazvati znake i simptome cistitisa

   (pogledati tabelu 1.). Takve reakcije do izvesne mere mogu biti uzete kao dokaz da BCG izaziva željeni odgovor, ali je potrebno pažljivo pratiti pacijenta.

   Simptomi iritacije mokraćne bešike su prijavljeni kod približno 50% pacijenata koji dobijaju ImmuCyst i obično

   počinju nekoliko časova posle instilacije i traju 6-48 časova. Simptomi se obično javljaju posle treće instilacije i postoji tendencija povećanja njihove ozbiljnosti posle svake sledeće primene. Mehanizam dejstva iritativnih neželjenih dejstava nije ispitan, ali je najviše spojiv sa imunološkim mehanizmom. Ne postoje podaci da redukcija doze ili terapija antituberkulotikom može sprečiti ili umanjiti iritativne simptome ImmuCyst-a.


   Neželjena dejstva leka tokom kliničkog ispitivanja

   Obzirom da su klinička ispitivanja sprovedena pod veoma specifičnim uslovima, stopa neželjenih dejstava leka

   opaženih tokom kliničkih ispitivanja se može razlikovati od stope dobijene u praksi i ne treba se porediti sa stopom neželjenih dejstava nekog drugog leka dobijenom iz kliničkih ispitivanja. Informacija o neželjenom dejstvu leka iz kliničkih ispitivanja je korisna za identifikovanje neželjenih reakcija koje su u vezi sa lekom i za približavanje pravilu.


   Neželjene reakcije su grupisane po kategorijama prema učestalosti korišćenjem sledećeg pravila:

   • Veoma česta: ≥ 10%

    Česta: ≥ 1% i < 10%

   • Povremena: ≥ 0.1 % i < 1%

    Retka: ≥ 0.01% i < 0.1%

   • Veoma retka: < 0.01% uključujući i pojedinačne prijave


Podaci iz kliničkih ispitivanja

Kliničke informacije o bezbednosti ImmuCyst- a zasnivaju se na podacima od 699 pacijenata lečenih ImmuCyst- om u 2 klinička ispitivanja.

Tokom kliničkog ispitivanja SWOG 8507, 587 pacijenata je primilo indukcionu terapiju koja se sastoji od jedne instilacije nedeljno tokom 6 nedelja (ukupno 6 instilacija). Nakon šestonedeljne pauze, 247 nasumice odabranih pacijenata je nastavilo terapiju koja se sastojala od jedne instilacije nedeljno, tokom 3 nedelje, date u 3., 6., 12.,

18., 24., 30. i 36. mesecu nakon uvođenja indukcione terapije (ukupno 27 instilacija)

Tabela ispod pokazuje učestalost neželjenih reakcija bilo koje jačine, prijavljenih tokom indukcione i nastavljene terapije, tj. u studiji SWOG 8507.

Fusnote pokazuju neželjene reakcije prijavljene kao ozbiljne (stepen ≥ 3), česte i povremene.


Tabela 1: SWOG studija 8507- neželjene reakcije


Indukciona terapija

Nastavak terapije

Infekcije i infestacije

Infekcija urinarnog trakta

često

često*

Sistemska infekcija

povremeno

povremeno*

Plućna infekcija

povremeno

NP

Infekcija

povremeno

NP

Cistitis

povremeno

često*

Poremećaji krvnog i limfnog sistema

Anemija

povremeno

NP

Leukopenija

povremeno

NP

Koagulopatija/trombocitopenija

povremeno

NP

Poremećaji ishrane i metabolizma

Anoreksija

često*

često*

Poremećaji nervnog sistema

Glavobolja

povremeno

povremeno

Vrtoglavica

povremeno

NP

Srčani poremećaji

Srčani poremećaj (neklasifikovani)

povremeno

često

Gastrointestinalni poremećaji

Nauzeja/povraćanje

često*

često*


Dijareja

povremeno

često*

Abdominalni bol

povremeno

NP

Opstipacija

NP

povremeno

Mukozitis/ulceracije/stomatitis

povremeno

NP

Hepatobilijarni poremećaji

Poremećaj jetre

povremeno

često

Granulomatozni hepatitis

povremeno*

NP

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Kožni osip

povremeno*

često

Kožne reakcije preosetljivosti

NP

povremeno*

Kožni apsces

NP

povremeno

Poremećaji mišićno-skeletnog, vezivnog i koštanog tkiva

Artralgija/mijalgija/artritis

povremeno

često*

Renalni i urinarni poremećaji

Dizurija

veoma često

veoma često

Hematurija

veoma često§

veoma često

Učestalo uriniranje

veoma često

veoma često

Urgentno uriniranje

često*

veoma često

Grčevi/bol u bešici

često*

često

Urinarna inkontinencija

povremeno*

često*

Renalna toksičnost

povremeno

povremeno

Kontrahovana bešika

povremeno*

često

Opstrukcije uretera

povremeno*

NP

Tkivo u urinu

NP

povremeno

Grudni poremećaji i poremećaji reproduktivnog sistema

Bol u genitalnom predelu

povremeno

NP

Opšti poremećaji i stanja na mestu primene

Groznica

veoma često*

veoma često

Slabost

veoma često*

veoma često

Drhtavica

veoma često*

veoma često

Zamor

često*

povremeno


*- Ove reakcije su prijavljene sa stepenom ozbiljnosti = 3, sa povremenom učestalošću

‡ - Ove reakcije su prijavljene sa stepenom ozbiljnosti ≥ 3, sa povremenom učestalošću

† - Ove reakcije su prijavljene sa stepenom ozbiljnosti = 3, sa čestom učestalošću

§ - Ove reakcije su prijavljene sa stepenom ozbiljnosti ≥ 3, sa čestom učestalošću NP – Nije prijavljeno


U kliničkoj studiji SWOG 8216, 127 nasumice odabranih pacijenata je primalo ImmuCyst intravezikalno, jednom nedeljno, tokom 6 nedelja dodatnom pojedinačnom instilacijom u 3., 6., 12., 18. i 24. mesecu nakon inicijalne terapije. Tokom ovog ispitivanja, prijavljene su iste neželjene reakcije prikazane u Tabeli 1, kao što su:


Bolovi u boku- povremeno


Podaci iz postmarketinškog iskustva

Sledeće dodatne neželjene reakcije su spontano prijavljene tokom postmarketinške upotrebe ImmuCyst- a širom sveta. Pošto su ove reakcije prijavljivane spontano iz populacije neizvesne veličine, nije uvek moguće s

pouzdanošću utvrditi njihovu učestalost ili ustanoviti uzročno-posledični odnos sa proizvodom. Odluka o uključivanju ovih reakcija u obeležavanje, bazirana je na jednom ili više sledećih faktora: 1) ozbiljnost reakcije,

2) učestalost prijavljivanja, 3) jačina uzročne povezanosti sa ImmuCyst-om.


Infekcije i infestacije

BCG infekcije (retko): BCG može diseminovati kada je primenjen intravezikalno. Prijavljene su ozbiljne

infekcije, uključujući sepsu sa smrtnim ishodom. Takođe su prijavljene BCG infekcije na oku, plućima, jetri, kostima, koštanoj srži, bubrezima, regionalnim limfnim čvorovima, peritoneumu, urogenitalnom traktu (orhitis/epididimitis) i prostati (granulomatozni prostatitis).


BCG infekcije aneurizama i proteza (uključujući arterijske graftove, srčane proteze i veštačke zglobove). Simptomi u zglobovima (artritis, artralgija), očni simptomi (uključujući konjuktivitis, uveitis, iritis, keratitis i granulomatozni horeoretinitis), simptomi urinarnog trakta (uključujući uretritis), kožni osip, sam ili u kombinaciji (Reiter-ov sindrom) prijavljeni su nakon primene ImmuCyst®-a. Za prijave Reiter-ovog sindroma, veći je rizik među pacijentima koji su pozitivni na HLA-B27.

Bubrežni apsces (veoma retko).


Poremećaji respiratornog, torakalnog i medijastinalnog trakta

Pneumonija, intersticijalna plućna bolest


Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Nodozni eritem


Bubrežni i urinarni poremećaji

Renalni kolaps, pijelonefritis, nefritis (uljučujući tubulointersticijalni nefritis, intersticijalni nefritis i

glomerulonefritis).

Urinarna retencija (uključujući tamponadu bešike i osećaj rezidualnog urina)


Opšti poremećaji i stanja na mestu primene

Simptomi slični gripu (retko)


Analize (laboratorijski testovi)

Nenormalna/povišena vrednost kreatinina u krvi ili azota uree u krvi (BUN)

Predoziranje


Nije dokumentovano.


Inkompatibilnost


Ovaj proizvod se ne sme mešati sa drugim vakcinama i ostalim medicinskim proizvodima.


Uputstvo za korišćenje i rukovanje i odlaganje


Rekonstitucija liofilizata


Za rekonstituciju i dalje razblaživanje ImmuCyst- a potrebno je 50 ml sterilnog fiziološkog rastvora bez konzervansa.

Pripremu suspenzije ImmuCyst-a je potrebno izvesti korišćenjem aseptičnih tehnika. Preporučuje se odvojeni

prostor za pripremu suspenzije ImmuCyst-a kako bi se izbegla ukrštena kontaminacija. Osoba koja je odgovorna za pripremu suspenzije mora nositi rukavice, zaštitu za oči, zaštitnu odeću i masku da bi izbegli inhalaciju BCG mikroorganizama kao i nehotično izlaganje oštećene kože BCG mikroorganizmima.

Prilikom rukovanja i rekonstitucije ImmuCyst-a, potrebno je preduzeti mere opreza kako bi se izbegle povrede ubodom.

ImmuCyst-om ne smeju rukovati imunodeficjentne osobe.(Pogledati deo 4.4. Posebna upozorenja i mere opreza

pri upotrebi leka)


Ne skidati gumeni čep sa bočice.

Pripremiti površinu bočice ImmuCyst-a korišćenjem odgovarajućeg antiseptika.

Korišćenjem sterilne igle i šprica od 5 ml, povući 3 ml sterilnog fiziološkog rastvora bez konzervansa. Upotrebom istog šprica i igle, probušiti iglom gumeni zatvarač bočice sa liofilizatom. Držati bočicu sa liofilizatom uspravno i povući klip šprica nazad tako da se stvori blagi vakuum u bočici. Pustiti klip tako da vakum povuče fiziološki rastvor iz šprica u bočicu sa liofilizatom. Pošto je sav fiziološki rastvor prešao u bočicu sa liofilizatom, ukloniti špric i iglu.


Lagano mućkati bočicu do dobijanja fine jednolične suspenzije. Izbeći formiranje pene, pošto ovo može sprečiti izvlačenje odgovarajuće doze iz bočice. Celokupan sadržaj rekonstituisanog materijala iz bočice uvući u isti špric od 5 ml. Pre uklanjanja šprica, vratiti bočicu u uspravan položaj.

Potom, razblažiti rekonstituisani materijal iz bočice (1 doza) sa sterilnim fiziološkim rastvorom koji ne sadrži

konzervanse do finalnog volumena od 50 ml za intravezikalnu instilaciju.

Svaki rekonstituisani proizvod koji pokaže flokulaciju ili zgrušavanje koje se ne može dispergovati laganim mućkanjem, ne treba koristiti.


Uputstvo za odlaganje

Neupotrebljen proizvod, pakovanje i sva oprema i materijali korišćeni za instilaciju proizvoda (npr., špricevi, kateteri) moraju odmah biti stavljeni u kontejner za biološki opasne materijale i odloženi prema lokalnim zahtevima primenjivim na biološki opasne materijale.

Urin koji je izmokren u tokom 6 časova po instilaciji ImmuCyst-a mora biti dezinfikovan sa istim volumenom 5% rastvora hipohlorita (nerazblaženi izbeljivač za domaćinstvo) i tako ostavljen da stoji 15 minuta pre odlaganja u kanalizaciju.(Pogledati deo 4.4 Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka)


Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z