FISKocr

Mirzaten


UPUTSTVO ZA LEK


Δ Mirzaten® film tableta, 30 mg


Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom Δ Mirzaten® film tableta, 45 mg Pakovanje:ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom


Proizvođač: Krka d.d, Novo mesto


Adresa: Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: Krka-Farma d.o.o., Beograd


Adresa: Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, SrbijaΔ Mirzaten® 30 mg film tableta Δ Mirzaten® 45 mg film tableta

mirtazapin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Mirzaten i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Mirzaten

 3. Kako se upotrebljava lek Mirzaten

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Mirzaten

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK MIRZATEN I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Mirzaten spada u grupu lekova koji se nazivaju antidepresivi. Mirzaten se koristi u terapiji depresivnog poremećaja.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK MIRZATEN


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Mirzaten ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK MIRZATEN


  Lek Mirzaten uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutim.

  Koliko leka treba uzimati

  Uobičajena početna doza je 15 ili 30 mg svakog dana. Lekar može da Vam savetuje da povećate dozu nakon

  nekoliko dana, do količine koja Vam najviše odgovara (između 15 i 45 mg dnevno). Obično je doza ista za sve uzraste. Međutim, ako spadate u grupu starijih osoba ili ako imate oboljenje bubrega ili jetre, lekar može da prilagodi dozu.


  Kada treba da uzimate Mirzaten

  Mirzaten uzimajte svakoga dana u isto vreme. Najbolje je da ga uzimate u obliku pojedinačne doze pre spavanja.

  Međutim, možda će Vam lekar savetovati da svoju dozu leka Mirzaten podelite – jednom ujutro i jednom uveče pre spavanja. Veća doza treba da se uzima pre spavanja.

  Tablete uzimajte oralno. Progutajte propisanu dozu leka Mirzaten bez žvakanja, sa malo vode ili soka.


  Kada možete očekivati da počnete da se osećate bolje

  Mirzaten obično počinje da deluje nakon 1 do 2 nedelje i nakon 2 do 4 nedelje možete osetiti poboljšanje.

  Veoma je važno da tokom prvih nekoliko nedelja terapije razgovarate sa lekarom o dejstvu leka Mirzaten:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Veoma često:

  javljaju se kod više od 1 na 10 korisnika

  Često:

  javljaju kod 1 do 10 na 100 korisnika

  Povremeno:

  javljaju kod 1 do 10 na 1.000 korisnika

  Retko:

  javljaju kod 1 do 10 na 10.000 korisnika

  Veoma retko:

  javljaju se kod manje od 1 na 10.000 korisnika

  Nepoznato:

  ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka

  Kao svi lekovi, i lek Mirzaten može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga. Neželjena dejstva su prema učestalosti pojavljivanja svrstana u sledeće grupe:


  Veoma često:


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK MIRZATEN


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  2 godine.

  Nemojte koristiti lek Mirzaten posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek MirzatenKako izgleda lek Mirzaten i sadržaj pakovanja


30 mg: ovalne, bikonveksne film tablete, narandžastosmeđe boje sa utisnutom podeonom crtom na jednoj strani. 45 mg: ovalne, bikonveksne film tablete, bele boje.


Na raspolaganju su kutije sa 30 film tableta. U kutiji su 3 blistera (PVC/PVDC-aluminijumski blister) sa po 10 film tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Krka-Farma d.o.o., Beograd, Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija Krka d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka ∆ Mirzaten film tableta, 30 x (30mg):

515-01-0197-11-001 od 13.12.2011.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka ∆ Mirzaten film tableta, 30 x (45mg): 515-01-0198-11-001 od 13.12.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z