boehringer Apoteke Apoteke

RANBAPRIL

tabl. 30x4mg
CENA: 425,17 din.

tabl. 30x8mg
CENA: 459,49 din.


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Ranbapril®, tableta, 4 mg Pakovanje: blister, 3x10 tableta Ranbapril®, tableta, 8 mg Pakovanje: blister, 3x10 tableta


Proizvođač: Medico Uno d.o.o.


Adresa: Pančevački put 38, 11 210 Beograd, Republika Srbija


Podnosilac zahteva: Medico Uno d.o.o.

Adresa: Pančevački put 38, 11 210 Beograd, Republika Srbija


Ranbapril, 4mg, tableta Ranbapril, 8mg, tableta


INN: perindopril


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek RANBAPRIL i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek RANBAPRIL

 3. Kako se upotrebljava lek RANBAPRIL

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek RANBAPRIL

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK RANBAPRIL I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Ranbapril pripada grupi lekova koji se zovu inhibitori angiotenzin-konvertujućeg enzima ili skraćeno ACE inhibitori. ACE inhibitori deluju tako što šire krvne sudove, što pomaže Vašem srcu da lakše pumpa krv kroz njih.


  Lek Ranbapril se koristi:

  koronarnom arterijskom bolešću (stanje u kojem je količina krvi koja dolazi u srce smanjena ili je sprečen njen dotok) ili kod pacijenata koji su ranije imali srčani udar (infarkt miokarda) i/ili operaciju koja poboljšava dotok krvi u srce (bajpas ili stent).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK RANBAPRIL


  Lek RANBAPRIL ne smete koristiti:  Uzimanje leka RANBAPRIL sa hranom ili pićima


  Lek Ranbapril treba uzeti pre obroka.


  Primena leka RANBAPRIL u periodu trudnoće i dojenja

  Posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što počnete da koristite bilo koji lek. Trudnoća

  Morate reći Vašem lekaru ako mislite da ste trudni (ili možete da ostanete trudni). Vaš lekar će Vas savetovati da prestanete sa uzimanjem leka Ranbapril pre nego što zatrudnite ili čim saznate da ste trudni i da počnete da uzimate drugi lek umesto leka Ranbapril. Lek Ranbapril se ne preporučuje u ranoj trudnoći, ne smete ga koristiti ako ste trudni više od 3 meseca, jer može ozbiljno naškoditi Vašoj bebi ako koristite ovaj lek


  Dojenje

  Recite Vašem lekaru ako dojite ili pre nego što počnete da dojite. Lek Ranbapril se ne preporučuje majkama koje doje i Vaš lekar može izabrati drugi lek ako želite da dojite, posebno ako je Vaša beba novorođenče ili


  nedonošče.


  Pre nego što počnete da uzimate lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Uticaj leka RANBAPRIL na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Lek Ranbapril obično ne utiče na opreznost, ali kod nekih pacijenata može izazvati vrtoglavicu ili umor zbog niskog krvnog pritiska. Ako lek Ranbapril ovako deluje na Vas, Vaša sposobnost da upravljate motornim vozilima ili rukujete mašinama može biti smanjena.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka RANBAPRIL


  Lek Ranbapril sadrži laktozu. Ukoliko znate da ste preosetljivi na laktozu ili na neku vrstu šećera, posavetujte se sa Vašim lekarom pre uzimanja ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK RANBAPRIL


  Lek Ranbapril uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Progutajte tabletu sa čašom vode, poželjno je u isto vreme svakog dana, ujutru, pre obroka. Vaš lekar će doneti odluku da li je protrebno podesiti dozu leka za Vas.


  Doziranje

  Visok krvni pritisak: uobičajena početna doza i doza održavanja je 4 mg jednom na dan. Posle jednog meseca doza se može povećati na 8 mg jednom na dan, ako je potrebno. Maksimalna preporučena doza za visok krvni pritisak je 8 mg.

  Ako ste stariji od 65 godina, uobičajena početna doza je 2 mg jednom na dan. Posle jednog meseca doza se može povećati na 4 mg jednom na dan, a potom, ako je neophodno, na 8 mg jednom na dan.


  Srčana slabost (insuficijencija srca): uobičajena početna doza je 2 mg jednom na dan. Posle dve nedelje doza se može povećati na 4 mg jednom na dan, što je maksimalna preporučena doza za srčanu slabost.


  Stabilna koronarna arterijska bolest: uobičajena početna doza je 4 mg jednom na dan. Posle dve nedelje doza se može povećati na 8 mg jednom na dan, što je maksimalna preporučena doza za ovu indikaciju. Ako ste stariji od 65 godina, uobičajena početna doza je 2 mg jednom na dan. Posle nedelju dana doza se može povećati na 4 mg jednom na dan, a potom, naredne nedelje, na 8 mg jednom na dan.


  Ako ste uzeli više leka RANBAPRIL nego što je trebalo


  Ako slučajno uzmete više tableta leka Ranbapril nego što Vam je propisano, idite do najbliže službe hitne medicinske pomoći ili odmah obavestite Vašeg lekara. Najčešći efekti u slučaju predoziranja je nizak krvni pritisak, koji može izazove vrtoglavicu ili nesvesticu. Ako se ovo dogodi, lezite i podignite noge.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek RANBAPRIL


  Važno je da uvek uzimate svoj lek u isto vreme, radi boljeg efekta lečenja.

  Ipak, ako ste zaboravili da uzmete propisanu dozu leka Ranbapril, uzmite sledeću dozu u uobičajeno vreme. Nemojte uzimati duplu dozu, da bi nadoknadili preskočenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek RANBAPRIL


  Lečenje lekom Ranbapril je obično doživotno, posavetujte se sa Vašim lekarom pre nego što prekinete da uzimate ovaj lek.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Ranbapril, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Ukoliko se javi bilo koje od sledećih neželjenih dejstava prestanite sa uzimate ovaj lek i odmah obavestite svog lekara:

 5. KAKO ČUVATI LEK RANBAPRIL


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Nemojte koristiti lek Ranbapril posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lek čuvati na temperaturi do 25ºC, u originalnom pakovanju zaštićeno od vlage.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek RANBAPRIL


Lek Ranbapril sadrži: perindopril; laktozu, monohidrat; celulozu, mikrokristalnu (PH112); magnezijum-stearat; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni.


Kako izgleda lek RANBAPRIL i sadržaj pakovanja


Ranbapril tablete od 4 mg su bele do skoro bele ovalne tablete sa utisnutom oznakom "P5" sa jedne strane i dubokom podeonom linijom sa druge strane.

Ranbapril tablete od 8 mg su bele do skoro bele ovalne tablete sa podeonom linijom na obe strane; na jednoj strani tablete, sa jedne strane podeone linije je utisnuta oznaka "P", a sa druge strane podeone linije oznaka "6".


Unutrašnje pakovanje je PA/Alu/PVC blister i PVC/Alu blister. Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 3 blistera sa po 10 tableta i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Medico Uno d.o.o. Pančevački put 38

11 210 Beograd Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2011.


Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept. Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za lek Ranbapril, 30 x 4mg: 515-01-2183-10-001 od 08.04.2011. Broj i datum dozvole za lek Ranbapril, 30 x 8mg: 515-01-2184-10-001 od 08.04.2011.


.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines