Moozeeck

NOMIGREN


UPUTSTVO ZA LEK


Δ Nomigren; tablete; 50 mg

Pakovanje: 4 tablete od 50mg


Δ Nomigren; tablete; 100 mg Pakovanje: 4 tablete od 100mg Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: LICONSA, Liberación Controlada de Sustancias Activas, S.A.Adresa:

Avda. Miralcampo, Nº 7, Polígono Industrial Miralcampo 19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara), Španija

Podnosilac zahteva: Goodwill Pharma d.o.o.

Adresa: Matije Gupca 14, Subotica


Nomigren, 50 mg, tableta Nomigren, 100 mg, tableta sumatriptan

Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek NOMIGREN i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek NOMIGREN

 3. Kako se upotrebljava lek NOMIGREN

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek NOMIGREN

 6. Dodatne informacije


1.ŠTA JE LEK NOMIGREN I ČEMU JE NAMENJEN


Svaka tableta leka Nomigren sadrži sumatriptan koji pripada grupi lekova koji se nazivaju triptani (ili agonisti 5-HT1 receptora).


Lek Nomigren se koristi za lečenje migrene.


Smatra se da migrena nastaje kao posledica privremenog širenja krvnih sudova glave.

Lek Nomigren ublažava migrenu tako što sužava te krvne sudove, na taj način ublažava glavobolju i druge simptome migrenoznog napda kao što je osećaj mučnine ili povraćanja i preosetljivosti na svetlost i zvuk.


 1. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK NOMIGREN


  Lek NOMIGREN ne smete koristiti:


  Lek Nomigren nemojte uzimati ukoliko:  Uzimanje leka NOMIGREN sa hranom ili pićima


  Nema uticaja.


  Primena leka NOMIGREN u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Ako ste u drugom stanju ili mislite da možete da budete u drugom stanju recite svom lekaru pre nego što uzmete lek Nomigren. Postoje ograničeni podaci o bezbednosti upotrebe leka Nomigren kod trudnica, ali do sada ne postoje dokazi za povećan rizik za nastanak defekata kod novorođenih beba. Vaš lekar će sa Vama porazgovarati i odlučiti da li da uzimate lek Nomigren dok ste u drugom stanju.


  Ne smete da dojite Vašu bebu najmanje 12 sati nakon uzimanja leka Nomigren, a svu količinu nakupljenog mleka za to vreme treba baciti i ne smete ga dati vašoj bebi.


  Uticaj leka NOMIGREN na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Lek Nomigren ili simptomi migrene mogu prouzrokovati ošamućenost, u tom slučaju nemojte upravljati motornim vozilom i rukovati mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka NOMIGREN


  Nomigren sadrži laktozu. U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka, jer se u njegovom sastavu nalazi laktoza.

  Nomigren sadrži aspartam, izvor fenilalanina. Može biti štetan za osobe sa fenilketonurijom (redak nasledni poremećaj metabolizma).


 2. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK NOMIGREN


  Lek Nomigren treba da se uzme kada primetite prve simptome napada migrene, lek možete da uzmete i bilo kada u toku napada migrene. Nemojte uzimati lek Nomigren da sprečite napad migrene,uzmite ga samo onda kada osetite simptome migrene.


  Kada uzeti lek Nomigren Odrasli starosti 18- 65 godina Koliko leka uzeti

  Uobičajena doza za odralse starosti 18 do 65 godina je jedna tabelta od 50 mg. Tabletu treba progutati celu sa malo vode. Nekim pacijenatima može biti potrebno 100 mg leka, treba da se pridržavate saveta


  Vašeg lekara.


  Deca mlađa od 18 godina


  Lek Nomigren se ne preporučuje kod pacijenata mlađih od 18 godina. Pacijenti stariji od 65 godina

  Lek Nomigren se ne preporučuje kod pacijenata starijih od 65 godina


  Ako primetite da su se simptomi ponovo javili


  Možete da uzmete još jednu tabletu leka Nomigren ako je prošlo najmanje 2 sata od uzimanja prve tablete. Nemojte uzeti više od 300 mg u toku 24 sata.


  Ako prva tableta koju ste uzeli nema efekta


  Nemojte da uzmete drugu tabletu ili bilo koji drugi lek koji sadrži sumatriptan za isti napad migrene. Lek Nomigren se može uzeti za sledeći napad migrene.


  U slučaju da ne osetite poboljšanje nakon uzimanja leka Nomigren, obratite se svom lekaru ili farmaceutu za savet.


  Ako ste uzeli više leka NOMIGREN nego što je trebalo


  Nemojte da uzmete više od 6 tableta od 50 mg ili više od 3 tablete od 100 mg (što je ukupno 300 mg u toku 24 sata.


  Uzimanje više tableta može da dovede do pojave neželjinih dejstava. Ako ste uzeli više od 300 mg u toku 24 sata obratite se Vašem lekaru za savet.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek NOMIGREN


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek NOMIGREN


  Važno je da se pridržavate doziranja koje Vam je Vaš lekar preporučio ili da sledite doziranje koja se nalaze u okviru uputstva za pacijente.


 3. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, Nomigren tablete mogu pruzrokovati pojavu neželjenih dejstava, što ne znači da će kod svih pacijenata neželjena dejstva pojaviti.


  Alergijske reakcije: odmah se obratite Vašem lekaru. Kolika je učestalost ovih nešeljenih dejstava nije poznato.

 4. KAKO ČUVATI LEK NOMIGREN


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Nemojte koristiti lek Nomigren posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljnjem pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece! Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam vise nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 5. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek NOMIGREN


Sadržajaktivne supstance:

Jedna tableta sadrži 50 mg sumatriptana (što odgovara 70 mg sumatriptan-sukcinata) Jedna tableta sadrži 100 mg sumatriptana (što odgovara 140 mg sumatriptan-sukcinata)


Pomoćnesupstance:


laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristaln kroskarmeloza- natrijum Aroma: Pepermint;

talk;

aspartam; povidon;

magnezijum-stearat;


Kako izgleda lek NOMIGREN i sadržaj pakovanja


Izgled leka:

Nomigren 50 mg: Bele do skoro bele tablete, duguljaste, zaobljenih ivica, sa podeonom crtom sa jedne

strane i sa ukusom na pepermint.

Nomigren 100 mg: Bele do skoro bele, duguljaste, zaobljenih ivica tablete sa podeonom crtom sa jedne

strane i sa ukusom na pepermint.


Sadržaj pakovanja:

Nomigren 50 mg: jedna kutija sadrži 4 tablete spakovane u Aluminijum/Aluminijumski blister u

kartonskoj kutiji.

Nomigren 100 mg: jedna kutija sadrži 4 tablete spakovane u Aluminijum/Aluminijumski blister u

kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Goodwill Pharma d.o.o. Matije Gupca 14 Subotica


Proizvođač:

LICONSA, Liberación Controlada de Sustancias Activas, S.A.

Avda. Miralcampo, Nº 7, Polígono Industrial Miralcampo 19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara),

Španija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Oktobar, 2011.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za lek Nomigren; 50mg; 4 tablete: 515-01-5755-10-001 od 25.11.2011. Broj i datum dozvole za lek Nomigren; 100mg; 4 tablete: 515-01-5756-10-001 od 25.11.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z