Apoteke Apoteke
astrazeneca
Apoteke

TENIVAL PLUS

film tabl. 28x(80mg+12,5mg)
CENA: 554,93 din.

film tabl. 28x(160mg+12,5mg)
CENA: 669,50 din.

film tabl. 28x(160mg+25mg)
CENA: 670,43 din.


UPUTSTVO ZALEKTENIVAL® PLUS, film tablete, 80/12.5 mg 28 tableta (4 blistera sa 7 tableta), u kutiji TENIVAL® PLUS, film tablete, 160/12.5 mg 28 tableta (4 blistera sa 7 tableta), u kutiji TENIVAL® PLUS, film tablete, 160/25 mg 28 tableta (4 blistera sa 7 tableta), u kutiji


Proizvoñač: Pharmanova d.o.o Obrenovac Industrijska 8

Adresa:

11500 Obrenovac, Republika Srbija


Podnosilac zahteva: Pharmanova d.o.o Obrenovac

Industrijska 8

Adresa:

11500 Obrenovac, Republika Srbija


TENIVAL® PLUS, 80/12.5 mg, 160/12.5 mg, 160/25 mg, film tablete

INN: Valsartan/Hidrohlortiazid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek TENIVAL PLUS i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek TENIVAL PLUS

 3. Kako se upotrebljava lek TENIVAL PLUS

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek TENIVAL PLUS

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK TENIVAL PLUS I ČEMU JE NAMENjEN


  Tenival plus film tablete sadrže dve aktivne komponente: valsartan i hidrohlortiazid. Obe supstance pomažu u kontroli krvnog pritiska (hipertenzije).

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK TENIVAL PLUS


  Uvek pratite preporuku lekara u vezi sa primenom leka, čak i ako se ona razlikuje od preporuka navedenih u ovom uputstvu.


  Lek Tenival plus nemojte koristiti:


  Tenival plus se ne preporučuje ženama koje doje, a Vaš lekar se može opredeliti za drugu terapiju, ako želite da dojite, posebno ako je dete nedavno roñeno ili je prevremeno roñeno.


  Uticaj leka TENIVAL PLUS na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Pre nego što počnete upravljati motornim vozilima, koristiti alate, rukovati mašinama ili obavljati druge aktivnosti koje zahtevaju koncentraciju, morate znati kako ovaj lek utiče na Vas. Kao i mnogi drugi lekovi koji se koriste za lečenje povišenog krvnog pritiska, Tenival plus u retkim slučajevima može prouzrokovati vrtoglavicu i uticati na sposobnost koncentracije.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka TENIVAL PLUS

  Lek TENIVAL PLUS sadrži laktozu. Ako Vam je lekar rekao da ne podnosite neke šećere, pre upotrebe ovog leka posavetujte se sa svojim lekarom.

  Lek TENIVAL PLUS sadrži sojino ulje. Ako ste alergični na kikiriki ili soju, nemojte koristiti ovaj lek. TENIVAL PLUS 160/25 mg sadrži i boju Sunset jellow FCF (E110), koja može prouzrokovati alergijske reakcije.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK TENIVAL PLUS


  Tenival plus uvek uzimajte tačno onako kako Vam je lekar preporučio. To će pomoći u postizanju najboljih rezultata i smanjenju rizika za nastanak neželjenih dejstava. Ako niste sigurni, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

  Osobe sa povišenim krvnim pritiskom često ne osećaju nikakve znake koji ukazuju na ovo oboljenje. Mnogi se osećaju kao i obično. Stoga je važno da obavljte planirane posete lekaru, čak i ako se dobro osećate.

  Vaš lekar će Vam tačno reći koliko tableta Tenivala plus da uzmete. Zavisno od toga kako reagujete na lečenje, lekar Vam može predložiti višu ili nižu dozu.


 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi, i Tenival plus može izazvati neželjena dejstva, mada ne kod svih osoba. Neželjena dejstva se mogu ispoljiti sa odgovrajućom učestalošću, kako je navedeno:


  Ako se bilo koje od neželjenih dejstava pogorša, ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da se obratite lekaru ili farmaceutu.


 5. KAKO ČUVATI LEK TENIVAL PLUS:


  Rok upotrebe


  30 meseci

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 300C.

  Čuvati van domašaja dece!


  Lekove ne bi trebalo odlagati bacanjem u odvod sudopere ili u kuhinjsko smeće. Konsultujte farmaceuta kako da uništite lekove koji Vam nisu više potrebni. Ove mere pomažu zaštiti životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek TENIVAL PLUS


TENIVAL PLUS 80/12.5 mg, 160/12.5 mg i 160/25 mg film tablete sadrži aktivne supstance valsartan i hidrohlortiazid.


Jedna film tableta TENIVAL PLUS 80/12.5 mg sadrži 80 mg valsartana i 12.5 mg hidrohlortiazida. Jedna film tableta TENIVAL PLUS 160/12.5 mg sadrži 160 mg valsartana i 12.5 mg hidrohlortiazida. Jedna film tableta TENIVAL PLUS 160/25 mg sadrži 160 mg valsartana i 25 mg hidrohlortiazida.


Pomoćne supstance:


Jezgro:


Celuloza, mikrokristalna; Laktoza, monohidrat; Kroskarmeloza-natrijum, Povidon K29-32; Talk; Magnezijum- stearat; Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni.


Obloga:


TENIVAL PLUS 80/12.5 mg i TENIVAL PLUS 160/25 mg:

Polivinil-alkohol; Talk; Titan-dioksid (E171); Makrogol 3350; Lecitin (sadrži sojino ulje) (E322); Gvožñe (III) oksid, crveni (E 172); Gvožñe (III) oksid, žuti (E172); Gvožñe (III) oksid, crni (E172).


TENIVAL PLUS 160/12.5 mg:

Polivinil-alkohol, Talk; Makrogol 3350; Titan-dioksid (E171); Gvožñe (III) oksid, crveni (E 172); Boja Sunset Yellow FCF (E110); Lecitin (sadrži sojino ulje) (E322).


Kako izgleda lek Tenival plus i sadržaj pakovanja


TENIVAL PLUS 80/12.5 mg tableta je bledo ružičaste boje, ovalna, filmom obložena, veličine 11 x 5.8 mm, sa oznakom „V” na jednoj i „H” sa drugoj strani.

TENIVAL PLUS 160/12.5 mg tableta je smeñe-crvene boje, ovalna, filmom obložena, veličine 15 x 6 mm, sa

oznakom „V” na jednoj i „H” na drugoj strani.

TENIVAL PLUS 160/25 mg tableta je smeñe boje, ovalna, filmom obložena, veličine 15 x 6 mm, sa oznakom

„V” na jednoj i „H” na drugoj strani.


TENIVAL PLUS, film tablete, 80/12.5 mg, 28 x 80/12.5 mg (4 PVC/PE/PVDC/Al blistera sa 7 tableta), sa uputstvom za pacijenta

TENIVAL PLUS, film tablete, 160/12.5 mg, 28 x 160/12.5 mg (4 PVC/PE/PVDC/Al blistera sa 7 tableta), sa uputstvom za pacijenta

TENIVAL PLUS, film tablete, 160/25 mg, 28 x 160/25 mg (4 PVC/PE/PVDC/Al blistera sa 7 tableta), sa uputstvom za pacijenta


Nosilac dozvole i Proizvoñač


Nosilac dozvole:

Pharmanova d.o.o. Obrenovac Industrijska 8

11500 Obrenovac

Republika Srbija


Proizvoñač:

Pharmanova d.o.o. Obrenovac Industrijska 8, 11500 Obrenovac Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:


Januar 2011


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


TENIVAL PLUS, film tablete, 80/12.5 mg, 28 kom: 515-01-2800-10-001 od 16.03.2011. TENIVAL PLUS, film tablete, 160/12.5 mg, 28 kom: 515-01-2801-10-001 od 16.03.2011. TENIVAL PLUS, film tablete, 160/25 mg, 28 kom: 515-01-2802-10-001 od 16.03.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines