Moozeeck

EUROBIOL 25000


UPUTSTVO ZA LEK


EUROBIOL25000,gastorezistentnakapsula,tvrda, 274.05-329.875mg Pakovanje: ukupno 100 komada, bočica staklena, 1 x 100 kom


Proizvođač: Laboratoires MAYOLY SPINDLER


Adresa: 6 Avenue de I`EUROPE, Chatou, Francuska


Podnosilac zahteva: NEW MED d.o.o.


Adresa: Jurija Gagarina 150/47, Beograd, Srbija


EUROBIOL 25000, 274.05-329.875 mg, gastorezistentna kapsula,tvrda INN pankreas prašak


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek EUROBIOL 25000 i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek EUROBIOL 25000

 3. Kako se upotrebljava lek EUROBIOL 25000

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek EUROBIOL 25000

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK EUROBIOL 25000 I ČEMU JE NAMENJEN


  EUROBIOL 25000 je lek koji sadrži pankreasne enzime. Pankreasni enzimi se koriste kod ljudi čije telo ne proizvodi dovoljno enzima za varenje hrane. EUROBIOL 25000 sadrži mešavinu prirodnih enzima koji se koriste za varenje hrane. Enzimi su ekstrahovani iz svinjskog pankreasa.

  Namenjen je za lečenje insuficijencije (smanjenje funkcije) egzokrinog pankreasa kod odraslih i dece u slučaju:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK EUROBIOL 25000


  Lek EUROBIOL 25000 se dozira prema individualnim potrebama pacijenta, težini bolesti i sastavu hrane.


  Lek EUROBIOL 25000 ne smete koristiti ukoliko:


  Ako uzimate lek EUROBIOL 25000 posebno vodite računa:


  Kapsule ovog leka progutajte bez žvakanja ili, ukoliko ih otvorite, njihov sadržaj progutajte bez žvakanja. EUROBIOL 25000 sadrži aktivne enzime koji mogu da izazovu oštećenje sluzokože ukoliko se oslobode u ustima usled žvakanja peleta koje se nalaze u kapsulama.

  Tokom lečenja, potrebno je uzimati dosta tečnosti, posebno pri visokim spoljašnjim temperaturama. Promene u simptomima bolesti u toku lečenja moraju se prijaviti lekaru ili farmaceutu, naročito kod

  pacijenata koji uzimaju veće doze leka.


  Potreban je poseban oprez kod pacijenata u ranoj fazi upale pankreasa (akutni pankreatitis). Obratite se Vašem lekaru.


  Rizik od prenošenja infektivnog agensa i razvoja infektivne bolesti se ne može isključiti tokom terapije proizvodom koji sadrži pankreas prašak, svinjskog porekla.


  Primena drugih lekova


  Nema poznatih interakcija.


  Primena leka EUROBIOL 25000 u periodu trudnoće i dojenja


  Nema adekvatnih podataka o upotrebi leka EUROBIOL 25000 kod trudnica. Postoje samo nedovoljni podaci iz studija na životinjama vezani za trudnoću, razvoj fetusa, porođaj i razvoj posle rođenja. Potencijalni rizik za ljude nije poznat.

  Ukoliko ste u drugom stanju ili ukoliko dojite, ne treba da uzimate EUROBIOL 25000, osim ukoliko lekar koji vas leči ne smatra da je to apsolutno neophodno.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK EUROBIOL 25000

  Lek EUROBIOL 25000 uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Uobičajena dnevna doza je za:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek EUROBIOL 25000, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  U toku primene leka EUROBIOL 25000 mogu se javiti:

  mučnina, povraćanje, nelagodnost u stomaku, zatvor, proliv, nadutost, alergijske reakcije praćene simptomima kao što su ospa na koži, kijanje, suzenje oka, zatim iritacija sluzokože usne duplje i sluzokože anusa, svrab, koprivnjača.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK EUROBIOL 25000


  Lek čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe


  3 godine


  Rok upotrebe nakon prvog otvaranje je 6 meseci, pri čuvanju na temperature do 25oC, zaštićeno od vlage.


  Nemojte koristiti lek EUROBIOL 25000 posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 25oC, zaštićeno od vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


  Šta sadrži lek EUROBIOL


  Jedna kapsula sadrži:

  Pankreasni prašak svinjskog porekla 274,050-329,875 mg, što odgovara 25000 i.j lipolitičke, 22500 i.j. amilolitičke i 1250 i.j. proteolitičke aktivnosti.

  Pomoćne supstance:

  celuloza, mikrokristalna krospovidon


  silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni magnezijum-stearat


  Pomoćna u omotaču:

  metakrilna kiselina-etilakrilat kopolimer (1:1) disperzija 30% (metakrilna kiselina-etakrilat kopolimer (1:1), polisorbat 80, natrijum-laurilsulfat)

  trietil-citrat talk

  simetikon emulzija 20% (dimetikon, silicijum-dioksid, koloidni, precipitiran; silicijum-dioksid, koloidni, užaren; makrogol-steariletar, sorbinska kiselina, hidrogen-peroksid)

  montanglikol vosak tvrda želatinska kapsula


Kako izgleda lek EUROBIOL i sadržaj pakovanja


Kapsule duguljastog oblika sa neprovidnom kapom smeđe boje i bezbojnim, providnim telom, punjene sa film obloženim bikonveksnim peletama karakterističnog mirisa, sive do svetlo sive boje.


Kartonska kutija dimenzija 57x57x119mm, spoljašnje pakovanje.

Bočica (staklo tip III) koja sadrži 100 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Proizvođač : Laboratoires MAYOLY SPINDLER

6,Avenue de I`EUROPE, Chatou, Francuska Nosilac dozvole: NEW MED d.o.o.

Jurija Gagarina 150/47, Beograd, Srbija

Tel. 011 - 3133 621


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept. Broj i datum dozvole:


515-01-3715-11-001 od 11.09.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z