FISKocr

Hemopres


UPUTSTVO ZA LEK


Hemopres® tablete, (50 mg/5 mg) Pakovanje: blister, 4x10 tableta


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Hemopres® tablete (50 mg/5 mg) INN: hidrohlortiazid, amilorid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake

bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Hemopres i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Hemopres

 3. Kako se upotrebljava lek Hemopres

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Hemopres

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK HEMOPRES I ČEMU JE NAMENJEN?


  Aktivni sastojci u leku Hemopres su amilorid i hidrohlortiazid. Amilorid pripada grupi lekova koji se zovu diuretici koji štede kalijum, a hidrohlortiazid pripada tiazidnim diureticima.


  Hemopres deluje diuretički, tj. pomaže izbacivanju viška tečnosti iz organizma.


  Koristi se u lečenju povišenog krvnog pritiska i slabosti srca. Takođe se može koristiti pri postojanju viška tečnosti u organizmu usled oboljenja jetre (ciroza jetre).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK HEMOPRES


  Lek Hemopres ne smete koristiti ukoliko:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK HEMOPRES


  Uvek uzimajte lek tačno kako Vam je lekar preporučio i ne prekidajte lečenje ukoliko Vam Vaš lekar ne kaže da to uradite. Ukoliko mislite da lek Hemopres suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Hemopres tablete su namenjene za oralnu primenu, i uzimaju se sa malo tečnosti.


  Lečenje povišenog krvnog pritiska:

  početna doza je pola tablete Hemopresa dnevno.

  Ukoliko je neophodno, Vaš lekar Vam može povećati dozu i propisati Vam 1 tabletu dnevno (može se uzeti odjednom ili u podeljenim dozama).


  Lečenje srčane slabosti:

  početna doza je pola tablete Hemopres dnevno. U zavisnosti od Vaših tegoba, Vaš lekar Vam može promeniti režim doziranja Hemopres tableta, i propisati Vam veću dozu leka (najviše do 2 tablete dnevno).


  Nakupljanje tečnosti u trbušnoj duplji usled ciroze jetre:

  početna doza je 1 tableta Hemopresa dnevno.

  Ukoliko je neophodno, Vaš lekar Vam može promeniti režim doziranja, u zavisnosti od Vaših tegoba, i propisati veću dozu leka (najviše do 2 tablete dnevno).


  Deca

  Primena leka se ne preporučuje kod dece mlađe od 18 godina.


  Starije osobe

  Preporučuje se poseban oprez pri primeni leka, s obzirom da su starije osobe posebno osetljive na poremećaj ravnoteže elektrolita; doziranje se mora pažljivo prilagoditi funkciji bubrega i odgovoru na lek.


  Ako ste uzeli više leka Hemopres nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli više tableta od onoga što Vam je preporučeno (predoziranje) ili je neko drugi slučajno uzeo Vaš lek, odmah se obratite Vašem lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi.


  Simptomi i znaci predoziranja lekom su: gubitak vode iz organizma, poremećaj statusa elektrolita (naročito povišen ili snižen nivo kalijuma kao i sniženi nivoi hlora i natrijuma u krvi).


  U tim slučajevima se obustavlja primena leka i preduzimaju neophodne mere.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Hemopres


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, uzmite je što je pre moguće. Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Hemopres


  Nije relevantno za preparat.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i Hemopres može imati neželjena dejstva kod nekih pacijenata.


  U toku primene leka se mogu javiti: anafilaktičke reakcije, glavobolja, slabost, umor, malaksalost, bol u grudima i leđima, nesvestica, poremećaji srčanog ritma, ubrzan srčani rad, toksične pojave pri istovremenoj primeni sa preparatima digitalisa, pad krvnog pritiska u stojećem položaju, angina pektoris, gubitak apetita, mučnina, povraćanje, proliv, zatvor, bol u trbuhu, krvarenje u gastrointestinalnom traktu, promene apetita, osećaj punoće u stomaku, nadutost u trbuhu, žeđ, štucanje, povišena koncentracija kalijuma u krvi, smanjena koncentracija natrijuma u krvi, giht, gubitak vode u organizmu, sitnozrnasti osip, svrab, crvenilo, pojačano znojenje, bol u nogama, grčevi u mišićima, bol u zglobovima, vrtoglavica, osećaj mravinjanja, omamljenost, nesanica, nervoza, konfuzija, depresija, pospanost, osećaj nedostatka vazduha, poremećaj ukusa, poremećaj vida, pojačana prokrvljenost sluznice nosa, polna nemoć, otežano mokrenje, noćno mokrenje, nemogućnost zadržavanja urina, poremećaj funkcije bubrega.


  Mogu se javiti i sledeća neželjena dejstva, koja su prijavljena pri terapiji pojedinačnim sastojcima leka:


  Amilorid


  Bol u vratu i ramenu, bol u udovima, poremećaj funkcije jetre, aktivacija prethodnog (verovatno postojećeg) peptičkog ulkusa, poremećaj varenja, žutica, suvoća usta, ćelavost, drhtanje ruku, toksične pojave na mozgu, aplastična anemija, smanjenje broja neutrofila (vrsta leukocita), jedan pacijent sa parcijalnim srčanim blokom je razvio kompletan srčani blok, lupanje srca, smanjenje seksualne želje, pospanost, kašalj, zujanje u ušima, povišen očni pritisak, povećana količina izlučene mokraće, spazam mokraćne bešike, povećana učestalost mokrenja.


  Hidrohlortiazid


  Groznica, nekrotizujući angiitis (zapaljenje krvnih sudova), žutica, pankreatitis, grčevi i iritacija želuca, pojava šećera u mokraći, povišena koncentracija glukoze u krvi, povišena koncentracija mokraćne kiseline u krvi, hipokalijemija, pojačana osetljivost na svetlost, zapaljenje pljuvačnih žlezda, koprivnjača, toksična epidermalna nekroliza (ozbiljne promene na koži), smanjenje broja ćelijskih elemenata krvi (eritrocita, leukocita), purpura (promene na koži), smanjenje broja krvnih pločica, nemir, intersticijalni nefritis (zapaljenje bubrega), promene na plućima uključujući pneumoniju i plućni edem, prolazno zamagljen vid, pojava žutog haloa oko predmeta u vidnom polju.


  Ukoliko primetite bilo koje simptome koji bi mogli biti neželjena reakcija preparata Hemopres, a nisu pomenuti u uputstvu, obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK HEMOPRES


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe: 5 godina.

  Nemojte koristiti lek Hemopres posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:

  Čuvati na temperaturi ispod 25oC, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Hemopres


Aktivne supstance su:


1 tableta sadrži: 50 mg hidrohlortiazida i 5 mg amilorid-hidrohlorida (u obliku amilorid-hidrohlorid dihidrata).


Ostali sastojci su:Kako izgleda lek Hemopres i sadržaj pakovanja


Okrugle, blago bikonveksne, svetlonarandžaste tablete Blister od PVC-Al folije.

Jedinično pakovanje sadrži 40 tableta, tj. 4 blistera po 10 tableta.

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Proizvođač:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:


Septembar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-03812-13-001 od 10.12.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z